ขนาด

Body: Dimensions (Length x width x height): 45 mm (span of main body) × 19 mm (width) × 11 mm (maximum thickness of the main body)

Wrist strap:
Width: 16.5 mm (after the strap is fully loosened)
Length: The long strap is about 120 mm, and the short one is about 92 mm

ขนาด

ตัวเครื่อง: ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): 45 มม. (ความยาวของตัวเครื่อง) x 19 มม. (ความกว้าง) x 11 มม. (ส่วนที่หนาที่สุดของตัวเครื่อง)

สายคาด:
ความกว้าง: 16.5 มม. (หลังจากปรับสายให้หย่อนลงแล้ว)
ความยาว: สายด้านยาวมีความยาว 120 มม. ส่วนสายด้านสั้นมีความยาว 92 มม.

สี
  • Obsidian Black
  • Space Blue
  • Quicksand Gold

น้ำหนัก

25 ก. โดยประมาณ (รวมสายคาดแล้ว)

*ขนาด น้ำหนัก และข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องเป็นค่าที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎีเท่านั้น การวัดค่าจริงระหว่างผลิตภัณฑ์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกันไป ข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเครื่องจริง

วัสดุ

ตัวเครื่อง: โลหะเคลือบด้วย UV แบบไฮกลอส
สายคาด: ยางซิลิโคน

แบตเตอรี่

ความจุ: ตัวเลขทั่วไปที่ 100 mAh
ชนิด: แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนแบบถอดออกไม่ได้
เวลาที่ใช้ในการชาร์จ: ประมาณ 100 นาที (ภายใต้อุณหภูมิห้องที่ต่ำกว่า 25 °C)

*ค่าโดยเฉลี่ย ความจุของตัวเครื่องจริงอาจแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อย
 ความจุนี้คือความจุแบตเตอรี่ที่ตั้งเอาไว้ ค่าความจุของผลิตภัณฑ์แต่ละเครื่องอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าความจุที่ตั้งไว้เล็กน้อย เวลาในการใช้งานจริงอาจแตกต่างไปจากนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ รวมถึงการตั้งค่าตัวเครื่อง

ปุ่ม

หน้าจอระบบสัมผัสพร้อมปุ่มโฮม

ระบบตรวจจับ

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ 6 แกน
เซ็นเซอร์วัดรอบการเต้นของหัวใจแบบติดมากับตัวเครื่อง
เซ็นเซอร์วัดการสวมใส่แบบอินฟาเรด

ไมโครโพรเซสเซอร์

Applo 3

หน่วยความจำภายใน

หน่วยความจำ RAM 348 KB
หน่วยความจำ ROM 1 MB
หน่วยความจำแฟลช 16 MB

*ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของพลังในการประมวลผลของ CPU รวมถึงหน่วยความจำที่ถูกใช้งานโดยระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นที่ถูกติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง พื้นที่ว่างที่เหลืออยู่สำหรับการใช้งานของผู้ใช้จะน้อยกว่าค่าความจุที่ตั้งเอาไว้ พื้นที่หน่วยความจำอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการอัพเดทแอพพลิเคชั่น การใช้งานของผู้ใช้ และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จอแสดงผล

หน้าจอสี AMOLED
ความละเอียด: 120 x 210 พิกเซล
ขนาด: 0.95 นิ้ว (21.6 มม. x 10.8 มม. สำหรับพื้นที่ของ AA)

External port

พอร์ตชาร์จแบบ PIN 2 พอร์ต เชื่อมต่อกับแป้นชาร์จผ่านคลิป

บลูทูธ

คลื่นความถี่บลูทูธ: 2.4 GHz
บลูทูธเวอร์ชั่น 4.2
เชื่อมต่อบลูทูธในระยะที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับระยะ 10 ม. (ในพื้นที่เปิดโล่ง)

GPS

รองรับ

ระดับการกันน้ำ

กันน้ำระดับ 5 ATM

สภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้

อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้: -10 ℃ ถึง 45 ℃

ภายในกล่อง

ตัวเครื่อง x 1
ฐานชาร์จ x 1
สายชาร์จ x 1
คู่มือเริ่มต้นใช้งาน ข้อมูลด้านความปลอดภัย และใบรับประกัน x 1