Објавуваме месечни безбедносни ажурирања за главните модели. Ова безбедносно ажурирање вклучува крпеници од Google.

Ова безбедносно ажурирање го вклучува CVE објавен во безбедносниот билтен за Android во ноември 2018 година.

Сериозност:CVE-2017-18317,CVE-2018-11264,CVE-2018-9527

Висока:CVE-2016-10502,CVE-2017-18318,CVE-2018-11905,CVE-2018-11995,CVE-2018-11996,CVE-2018-5870,CVE-2018-5877,CVE-2018-5916,CVE-2018-9523,CVE-2018-9524,CVE-2018-9539,CVE-2018-9540,CVE-2018-9541,CVE-2018-9542,CVE-2018-9544,CVE-2018-9545

Средна:CVE-2018-9347,CVE-2018-9457

Ниска: ништо

Веќе е вклучено во претходните ажурирања:CVE-2016-10394,CVE-2017-18124,CVE-2018-11824,CVE-2018-5914

※За повеќе информации околу безбедносните крпеници од Google, видете во безбедносните билтени за Android(https://source.android.com/security/bulletin).