Објавуваме месечни безбедносни ажурирања за главните модели. Ова безбедносно ажурирање вклучува крпеници од Google.

Ова безбедносно ажурирање го вклучува CVE објавен во безбедносниот билтен за Android во јануари 2019 година.

Сериозност:CVE-2018-9583

Висока:CVE-2018-10877,CVE-2018-10880,CVE-2018-10882,CVE-2018-11962,CVE-2018-12014,CVE-2018-17182,CVE-2018-9582,CVE-2018-9584,CVE-2018-9585,CVE-2018-9586,CVE-2018-9587,CVE-2018-9588,CVE-2018-9589,CVE-2018-9590,CVE-2018-9591,CVE-2018-9592,CVE-2018-9593,CVE-2018-9594

Средна: ништо

Ниска: ништо

Веќе е вклучено во претходните ажурирања:CVE-2018-3595,CVE-2018-5867,CVE-2018-5868,CVE-2018-5869,CVE-2018-5913

※За повеќе информации околу безбедносните крпеници од Google, видете во безбедносните билтени за Android(https://source.android.com/security/bulletin).

За подетални информации за безбедносните крпеници од Huawei, погледнете гоИзвестувањето за безбедносни ризици за уредите Huawei.