Известување за безбедносни ризици за уредите Huawei
Huawei објавува безбедносни крпеници за водечките модели. Сите засегнати модели ќе добијат безбедносни крпеници во рок од три месеци.<
Список на ажурирања
2019 2018
 • CVE-2019-5221: ранливост на напад преку Пренасочена патека кога се користи Huawei Share

  Сериозност

  Средно

  Влијание

  Напаѓачите може да создадат патека до датотека на телефонот на корисникот и да ги пренасочат датотеките што се пренесуваат преку Huawei Share на патеката.

  Засегнати производи

  Mate 20, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, Mate10, mate10 pro, Mate RS, Honor magic 2

  Поправени верзии

  Laya-L29C 9.1.0.300(C605E10R1P16); Laya-L09C 9.1.0.300(C605E10R1P16); Laya-L29C 9.1.0.300(C636E10R2P1); Laya-L29C 9.1.0.300(C185E10R1P16); Laya-L09C 9.1.0.300(C185E10R2P1); Laya-L09C 9.1.0.300(C316E13R1P16); Laya-L29C 9.1.0.300(C301E15R2P1); Laya-L29C 9.1.0.300(C461E10R1P16); Laya-L29C 9.1.0.301(C432E10R1P16); Laya-L09C 9.1.0.300(C432E10R1P16); Laya-L09C 9.1.0.300(C346E12R1P16); Laya-L29C 9.1.0.300(C10E10R2P1); Laya-L29C 9.1.0.310(C675E17R1P17); Laya-L29C 9.1.0.310(C635E12R1P16); Laya-AL00EP 9.1.0.135(C786E200R2P1); Hima-L09CA 9.1.0.300(C432E10R1P16); Hima-TL00B 9.1.0.135(C01E200R2P1); Hima-AL00B 9.1.0.135(C00E200R2P1); ALP-TL00B 9.1.0.321(C01E320R1P1T8); ALP-L29 9.1.0.300(C636E2R1P12T8); ALP-L29 9.1.0.300(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.1.0.300(C185E2R1P12T8); ALP-L09 9.1.0.300(C432E4R1P9T8); BLA-TL00B 9.1.0.321(C01E320R1P1T8); BLA-L09C 9.1.0.300(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.1.0.302(C635E4R1P13T8); BLA-AL00B 9.1.0.312(SP1C00E312R2P1T8); BLA-L29C 9.1.0.300(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.1.0.300(C10E2R1P13T8); BLA-L09C 9.1.0.300(C316E5R1P11T8); BLA-L29C 9.1.0.300(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.1.0.300(C636E2R1P13T8); BLA-L09C 9.1.0.300(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.1.0.300(C185E2R1P13T8); NEO-AL00 9.1.0.321(C786E320R1P1T8); ELLE-AL00B 9.1.0.175(C00E170R2P1); VOGUE-AL00A 9.1.0.175(C00E170R2P1); Tony-AL00B 9.1.0.216(C00E214R2P1); Tony-TL00B 9.1.0.226(C01E222R2P1);

 • CVE-2019-5215: ранливост на Напад преку посредник (Man-in-the-Middle – MITM) кога се користи Huawei Share

  Сериозност

  Средно

  Влијание

  Напаѓачите можат тајно да добијат пристап и имаат можност да ги променат комуникациите помеѓу двете страни што ја користат Huawei Share.

  Засегнати производи

  Mate 20, Mate 20 Pro, P30, P30 Pro, Mate10, mate10 pro, Mate RS, Honor magic 2

  Поправени верзии

  Laya-L29C 9.1.0.300(C605E10R1P16); Laya-L09C 9.1.0.300(C605E10R1P16); Laya-L29C 9.1.0.300(C636E10R2P1); Laya-L29C 9.1.0.300(C185E10R1P16); Laya-L09C 9.1.0.300(C185E10R2P1); Laya-L09C 9.1.0.300(C316E13R1P16); Laya-L29C 9.1.0.300(C301E15R2P1); Laya-L29C 9.1.0.300(C461E10R1P16); Laya-L29C 9.1.0.301(C432E10R1P16); Laya-L09C 9.1.0.300(C432E10R1P16); Laya-L09C 9.1.0.300(C346E12R1P16); Laya-L29C 9.1.0.300(C10E10R2P1); Laya-L29C 9.1.0.310(C675E17R1P17); Laya-L29C 9.1.0.310(C635E12R1P16); Laya-AL00EP 9.1.0.135(C786E200R2P1); Hima-L09CA 9.1.0.300(C432E10R1P16); Hima-TL00B 9.1.0.135(C01E200R2P1); Hima-AL00B 9.1.0.135(C00E200R2P1); ALP-TL00B 9.1.0.321(C01E320R1P1T8); ALP-L29 9.1.0.300(C636E2R1P12T8); ALP-L29 9.1.0.300(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.1.0.300(C185E2R1P12T8); ALP-L09 9.1.0.300(C432E4R1P9T8); BLA-TL00B 9.1.0.321(C01E320R1P1T8); BLA-L09C 9.1.0.300(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.1.0.302(C635E4R1P13T8); BLA-AL00B 9.1.0.312(SP1C00E312R2P1T8); BLA-L29C 9.1.0.300(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.1.0.300(C10E2R1P13T8); BLA-L09C 9.1.0.300(C316E5R1P11T8); BLA-L29C 9.1.0.300(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.1.0.300(C636E2R1P13T8); BLA-L09C 9.1.0.300(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.1.0.300(C185E2R1P13T8); NEO-AL00 9.1.0.321(C786E320R1P1T8); ELLE-AL00B 9.1.0.175(C00E170R2P1); VOGUE-AL00A 9.1.0.175(C00E170R2P1); Tony-AL00B 9.1.0.216(C00E214R2P1); Tony-TL00B 9.1.0.226(C01E222R2P1);

 • CVE-2019-5297:Ранливост за прескокнување на FRP на некои модели на паметни телефони Huawei

  Сериозност

  Средно

  Влијание

  Хакерите може да ја прескокнат функцијата FRP и да добијат пристап до користењето на паметниот телефон.

  Засегнати производи

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS

  Поправени верзии

  ALP-L09 9.0.0.159(C432E4R1P9T8); ALP-L29 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); ALP-L29 9.0.0.159(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.0.0.159(C636E2R1P12T8); BLA-A09 9.0.0.201(C567E6R1P11T8); BLA-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L09C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C10E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C636E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L29C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.196(C635E4R1P13T8); BLA-L29D 9.0.0.159(C721E4R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L09C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.168(C636E7R1P13T8); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Charlotte-L09C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P9T8); Charlotte-L09C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.168(C636E2R1P12T8); Charlotte-L0I 9.0.0.159(C675E4R1P12T8); NEO-L29D 9.0.0.159(C721E5R1P9T8)

 • CVE-2019-5282:Двојна слободна ранливост на модулот Bastet на некои модели на паметни телефони Huawei

  Сериозност

  Средно

  Влијание

  Успешното искористување на ранливостите може да предизвика извршување злонамерен код.

  Засегнати производи

  P20,Mate 64

  Поправени верзии

  Emily-L09C 9.0.0.203(C432E7R1P11); Emily-L29C 9.0.0.203(C432E7R1P11); Emily-L29C 9.0.0.202(C185E2R1P12); Emily-L29C 9.0.0.207(C636E7R1P13); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Emily-AL00A 9.0.0.182(C00E82R1P21); Emily-TL00B 9.0.0.182(C01E82R1P21); Hima-L09CA 9.0.0.198(C432E10R1P16); Hima-L29CA 9.0.0.198(C432E10R1P16); Hima-L29C 9.0.0.204(C636E10R2P1)

 • CVE-2018-7961: Безбедносни ризици поврзани со шифри за потврдување преку Паметна SMS на уредите Huawei

  Сериозност

  Средно

  Влијание

  Поради безбедносните ризици, може да се откријат информациите за приватност на уредите Huawei.

  Засегнати производи

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS,Mate 20,Mate20 pro,Mate20 X

  Поправени верзии

  ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-L09 9.0.0.159(C432E4R1P9T8); ALP-L29 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); ALP-L29 9.0.0.159(C605E2R1P11T8); ALP-L29 9.0.0.159(C636E2R1P12T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-A09 9.0.0.201(C567E6R1P11T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L09C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L09C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C10E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.159(C636E2R1P13T8); BLA-L29C 9.0.0.160(C605E2R1P12T8); BLA-L29C 9.0.0.161(C432E4R1P11T8); BLA-L29C 9.0.0.196(C635E4R1P13T8); BLA-L29D 9.0.0.159(C721E4R1P11T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Charlotte-AL01B 9.0.0.125(C00E51R1P15T8); Charlotte-L09C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P9T8); Charlotte-L09C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L0I 9.0.0.159(C675E4R1P12T8); Charlotte-L29C 9.0.0.159(C185E4R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Charlotte-L29C 9.0.0.163(C432E5R1P9T8); Charlotte-L29C 9.0.0.168(C636E2R1P12T8); Charlotte-TL01B 9.0.0.125(C01E51R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-L09C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L09C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L09C 9.0.0.161(C605E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.159(C185E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.160(C432E7R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C10E2R1P11T8); Emily-L29C 9.0.0.161(C605E2R1P12T8); Emily-L29C 9.0.0.168(C636E7R1P13T8); Emily-L29C 9.0.0.205(C635E2R1P11); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); NEO-AL00 9.0.0.125(C786E81R1P13T8); NEO-L29D 9.0.0.159(C721E5R1P9T8); Hima-AL00B 9.0.0.136(C00E130R1P21); Hima-TL00B 9.0.0.136(C01E135R1P21); Hima-L29CA 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-AL00C 9.0.0.137(C00E130R1P20); Laya-AL00EP 9.0.0.137(C786E135R1P20); Laya-L09C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L09C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.128(C635E12R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C636E10R1P17); Laya-L29C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-TL00C 9.0.0.137(C01E135R1P20); Ever-AL00B-CUST 9.0.0.130(C00); Ever-L29B 9.0.0.132(C432E3R1P12); Ever-L29B 9.0.0.127(C636E3R1P11); Ever-TL00B-CUST 9.0.0.135(C01)