Регистрирај се за 3 месеци бесплатно осигурување на екранот или задниот панел

Регистрирај се за 3 месеци бесплатно осигурување на екранот или задниот панел

Добијте едно кратна бесплатна замена на екран за случајно оштетување на екранот на вашиот уред во текот на првите три месеци по купувањето.

Регистрирај се за 3 месеци бесплатно осигурување на екранот или задниот панел

1.   SN уред *

2.   Датум на купување *

Ги прочитав и се согласив со правилата и условите Услови за употреба Политика за приватност Прописи

Услови за употреба на Premium Service:


За да може да ја користите услугата Premium Service потребно е:

1. Да го регистрирате уредот за Premium Service преку апликацијата HiCare, или со пополнување на формуларот погоре, најдоцна еден месец по купувањето на уредот.

2. Потребно е да приложите и валиден документ од купувањето, на кој што јасно ќе биде прикажан датумот на купувањето.Како се употребува услугата Premium Service:

• Донесете го уредот заедно со потврда за неговото купување во најблискиот центар за опслужување на корисниците на Huawei.

• Доколку Ви треба помош или повеќе информации може да се јавите во нашиот инфо центар на 0800 18818.

• Начин за контактирање на сите центри за опслужување на корисниците на Huawei може да најдете во претходно инсталираната апликација HiCare.  Во случај на конфликт при толкувањето на условите за користење на Premium Service и условите предвидени со закон, второто се зема во предност.Потсетник:

Ако уредот е со вас и може да се стартува

  •   За SN: Отворете Hicare APP на вашиот телефон, одберете Me - My device, SN е веднаш под баркодовите.

Датумот на купување мора да биде строго избран во согласност со продажен документ/гаранцията, инаку може да му биде одбиено Услугата Премиум при барање на поправка.