A1 Band

Алка во боја А1

Смарт алка
Елегантен асистент за здрав живот


Алката во боја А1 е стилски ултра- тенка и интелигентна , со долго време на траење од 28 дена.


Таа ги има следниве карактеристики :

  • Следење на фитнес активности
  • Следење на спиењето
  • UV мерење
  • Следење на активности
  • Споделување на податоци за активноста
  • Известувања за дојдовни повици / пораки
  • Смарт аларм
  • Функција за откривање на нараквицата

: