HUAWEI Mate 20 Pro

CO-ENGINEERED WITH

အဆင့္ျမင့္ အသိဥာဏ
မွ ႀကိဳဆိုပါသည္

လူသားတို႔၏ အကန္႔အသတ္မဲ့ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း—သည္ HUAWEI Mate 20 Pro အသစ္ကို တီထြင္ရန္ ကနဦးအေတြးအေခၚ ျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာ ဆန္းသစ္ႏိုင္စြမ္းေၾကာင့္ သင့္အိမ္မက္ ႏွင့္ သင္လုပ္ႏိုင္သည္မ်ားၾကား ကြာဟခ်က္မ်ား နည္းသထက္နည္းသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အႏႈိင္းမဲ့ ဒီဇိုင္း

လွပမႈ ႏွင့္ ဆန္းသစ္မႈတို႔၏ ေပါင္းဆုံရာ

ကမာၻႀကီးကို ေဘာင္ခတ္ၾကည့္လိုက္ပါ

ပုံစံက်ေသာ ေလးေထာင့္ပုံအား Leica ကင္မရာ သုံးလုံး ႏွင့္ မီးသီးတစ္လုံးတို႔က Mate စီးရီး၏ အလယ္က်က် ရိုးရွင္းေသာ ကင္မရာဒီဇိုင္းထားသည့္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ HUAWEI Mate 20 Pro ၏ လွပသပ္ရပ္မႈကို ဖန္တီးထားပါသည္။ ျပတင္းေပါက္မွ ကမာၻႀကီးကို ေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ပါ။

သဘာ၀အတိုင္း အေကာင္းဆုံးလက္ရာ

လက္ရာေျမာက္ အခုံးမ်ားပါသည့္ 3D မွန္ ကို ဒီဇိုင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ သင့္လက္တြင္းရွိ သံစဥ္က်ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။

Natural Masterpiece

အလင္းကို ဖမ္းထားလိုက္ပါ

သဘာ၀ ၏ စုံလင္ေသာ အေရာင္အေသးမ်ားအတိုင္း HUAWEI Mate 20 Pro တြင္ ေတာက္ပေသာ အေရာင္ ေလးမ်ိဳး ရႏိုင္ပါသည္။ သန္းေခါင္ယံ အျပာေရာင္ ႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်ာဘက္မ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ အလင္းေရာင္ျပန္မ်ားပါေနသည့္ အလင္းမ်ား ျဖာထြက္ေနပါသည္။ ေခ်ာမေနေသာ၊ လက္ေဗြရာ မထင္က်န္ခဲ့ႏိုင္သည့္ အထူးမွန္သား ျဖစ္ပါသည္။

ျမစိမ္းေရာင္
ဆည္းဆာေရာင္
သန္းေခါင္ယံ အျပာေရာင္
အနက္ေရာင္
Balance in Art Balance in Art
Balance in Art Balance in Art

အႏုပညာေျမာက္လက္ရာ

အႏုပညာပစၥည္းမ်ားအလား HUAWEI Mate 20 Pro ၏ လိုင္းမ်ား ႏွင့္ အသြင္အျပင္မ်ားသည္ စည္းခ်က္က်နစြာ ဘက္ညီပါသည္။

အႏုပညာေျမာက္လက္ရာ

အႏုပညာပစၥည္းမ်ားအလား HUAWEI Mate 20 Pro ၏ လိုင္းမ်ား ႏွင့္ အသြင္အျပင္မ်ားသည္ စည္းခ်က္က်နစြာ ဘက္ညီပါသည္။

ကမာၻႀကီးသည္ သင့္ကစားကြင္းျဖစ္သည္။

ဘ၀ဆိုသည္မွာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင့္ HUAWEI Mate 20 Pro ျဖင့္ ကမ္းေျခတြင္ ဒါမွမဟုတ္ မိုးထဲတြင္ ပုံမ်ားကို ရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ IP68 အဆင့္ ေရ ႏွင့္ ဖုန္မႈန္႔ တားႏိုင္စြမ္း1 ေၾကာင့္ ေရဖိတ္က်ျခင္းမ်ား၊ ေရစိုျခင္းမ်ားျဖစ္မည္ကို စိတ္ပူစရာ မလိုေတာ့ပါ။

စြမ္းေဆာင္ရည္

အေကာင္းဆုံး အသိဥာဏ္အရွိဆုံး

ကမာၻ႔ပထမဆုံး 7nm မိုဘိုင္း AI ခ်စ္ပ္ဆက္

နည္းပညာ တြင္ ဦးေဆာင္ျဖစ္ေသာ Kirin 980 ၏ 7nm လုပ္ငန္းစဥ္ နည္းပညာ က အျမန္ႏႈန္း ႏွင့္ ပါ၀ါစားသက္သာမႈတို႔ကို တိုက္ရိုက္စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္တက္ေစပါသည္။

အဆင့္ျမင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ CPU ႏွင့္ GPU မာတီကိုးလ္ ဖြဲ႔စည္းပုံေၾကာင့္ ကိရိယာ၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းမွာ မ်ားစြာ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ NPU ႏွစ္ခု မွ တစ္ခုက AI တြက္ခ်က္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၿပီး အျခားတစ္ခု အသုံးျပဳသူအား ပိုမိုလြယ္ကူ ျမန္ဆန္ေစၿပီး ပါ၀ါစားသက္သာေစသည့္ အလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

? %
% CPU စြမ္းေဆာင္ရညအဆင့္ျမင့္လာမႈ2
? %
% CPU ပါ၀ါစားသက္သာမအဆင့္ျမင့္လာမႈ2
? %
% GPU စြမ္းေဆာင္ရညအဆင့္ျမင့္လာမႈ2
? %
% GPU ပါ၀ါစားသက္သာမအဆင့္ျမင့္လာမႈ2

အဆုံးစြန္ဆုံး အျမန္ႏႈန္း

HUAWEI Mate 20 Pro သည္ 1733 Mbps3 WiFi ေဒါင္းလုပ္ဒ္အျမန္ႏႈန္းကို သုံးလို႔ရသည့္ ကမာၻ႕ပထမဆုံး 1.4Gbps3 LTE Cat.21 စမတ္ဖုန္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး အျမန္ဆုံး၊ အဆက္အစပ္မျပတ္ ဆက္သြယ္ႏိုင္စြမ္းကို ခံစားလိုက္ပါ။

Ultimate Speed

တိက်ေသာ GPS

L1 ႏွင့္ L5 ႀကိမ္ႏႈန္းႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းသုံးျခင္းျဖင့္ HUAWEI Mate 20 Pro သည္ သင့္ဦးတည္ရာကို ပိုမိုတိက်စြာ ရွာေဖြႏိုင္ေစၿပီး မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ားျပည့္ႏွံေနသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း အခက္အခဲမရွိ ေနရာရွာေဖြႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Precise GPS

ပါ၀ါ

ၾကာၾကာခံ၊ ပိုမိုေဘးကင္း၊ ပိုမိုျမန္ဆန္

လြန္စြာမ်ားျပားေသာ ပမာဏ

ပါ၀ါ ပိုမို တာရွည္ခံမႈသည္ Mate စီးရီး၏ အၿမဲတမ္း သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ပိုႀကီးသည့္ 4200 mAh4 ဘက္ထရီ ႏွင့္ ပိုမိုစမတ္က်ေသာ AI ပါ၀ါစီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔က သင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

Massive Capacity
0
mAh

ယုံၾကည့္စိတ္ခ်ႏိုင္သည့္ ပါ၀ါ

TÜV လုံၿခံဳျမန္ဆန္ အတည္ျပဳခ်က္ရ စနစ္ပါသည့္ 40 W5 HUAWEI SuperCharge က သင့္ HUAWEI Mate 20 Pro ကို ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည့္ ပါ၀ါ ျဖစ္ေစပါသည္။ မိနစ္ 30 အတြင္း သင့္ ဘက္ထရီကို 70%6 အထိ ျပန္ျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။

Leica ကင္မရာ သုံးလုံး

သင့္ဖန္တီးစြမ္းအားမ်ားကို ထုတ္ျပလိုက္ပါ

Leica ကင္မရာ သုံးလုံး အသစ္

Leica ကင္မရာ သုံးလုံး အသစ္သည္ AI ျဖင့္ အားျဖည့္ထားၿပီး ဘ၀ ၏ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ အေရာင္အေသြးမ်ား ႏွင့္ အလွအပမ်ားကို သင္ရင္သပ္ရွဳ႕ေမာဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။

အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဒီဇီုင္းထုတ္လုပ္ထားၿပီး 16 MP ရွိေသာ အဓိက RGB မွန္ဘီလူးက ဓာတ္ပုံတိုင္း၏ အေသးစိတ္ကို ရိုက္ကူးေပးၿပီး 8 MP တယ္လီဖိုတို မွန္ဘီလူးက သင့္ အကြာအေ၀းပုံမ်ားကို ဖိုးကပ္စ္လုပ္ထားေပးကာ 12 MP Leica အထူး ျမင္ကြင္းက်ယ္ မွန္ဘီလူးက ျမင္ကြင္းက်ယ္ ႏွင့္ ပုံႀကီးမ်ားကို ရိုက္ကူးေပးပါသည္။

သင့္ျမင္ကြင္းကို ဆြဲဆန္႔လိုက္ပါ

ကင္မရာေၾကာင့္ သင့္ျမင္ကြင္းမ်ားကို ကန္႔သတ္မခံရပါေစနဲ႔။ Leica အထူး ျမင္ကြင္းက်ယ္ မွန္ဘီလူးက ေနရာက်ဥ္းက်ဥ္းေလးကေန အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ပုံမ်ားကို ရိုက္ကူးေပးႏိုင္ပါသည္။

ပိုမိုအနီးကပ္ေစျခင္း

အရင္ကမလုပ္ႏိုင္သည့္ အေသးစိတ္မ်ားကို ရိုက္ကူးႏိုင္ေစပါသည္။ Leica အထူး ျမင္ကြင္းက်ယ္ မွန္ဘီလူးက 2.5 cm အထိ အနီးကပ္ကို ရိုက္ကူးႏိုင္ေစပါသည္။ ကမာၻႀကီးကို ျမင္ကြင္းအသစ္မွ ရွဳ႕ျမင္လိုက္ပါ။

Get Closer

AI-ေဆးေရာင္ျခယ္ ဓာတ္ပုံ

အေျခအေန 1500 ႏွင့္ အုပ္စုေပါင္း 25 အုပ္စုထက္မ်ားေသာ အေျခအေန ႏွင့္ အုပ္စုမ်ားကို မွတ္သားႏိုင္ၿပီး အဆင့္ျမွင့္ထားေသာ AI-အားျပဳ ဓာတ္ပုံရိုက္ျခင္းက အရာ၀တၳဳမ်ား ႏွင့္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ပုံတစ္ပုံထဲတြင္ အပိုင္းမ်ားစြာ ခြဲလို႔ရေစႏိုင္ပါသည္။ အေရာင္၊ အလင္းအေမွာင္ ႏွင့္ ျပတ္သားမႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ အတိအက် ခ်ိန္ညွိေပးၿပီး အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီတစ္ပုံအလား ပုံထြက္လွေစပါသည္။

ည ကို ရိုက္ကူးထားလိုက္ပါ

အဆင့္ျမင့္ HUAWEI AI ပုံရိပ္ တည္ၿငိမ္မႈ တပ္ဆင္ထားသည့္ HUAWEI Mate 20 Pro ၏ ည ပုံစံသည္ အလင္းေရာင္နည္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ေ၀၀ါးမႈကင္းသည့္ ဖိုးကပ္စ္ေကာင္းေသာ လက္ကိုင္ရိုက္ဓာတ္ပုံမ်ားကို ရေစႏိုင္ပါသည္။ ညပုံစံသည္ ျပတ္သားမႈကို ခ်ိန္ညွိေပးၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆုံး ပုံမ်ားကို ရေစပါသည္။

AI ရုပ္ရွင္ဆန္ဆန္ ရိုက္ကူးျခင္း

ဒါရိုက္တာ တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ရိုက္ကူးမည္

ဇီ၀ဆိုင္ရာ နည္းပညာ

ဇီ၀ဆိုင္ရာ နည္းသုံးမ်ိဳးသုံး တီထြင္ႏိုင္စြမ္း၊ ဘ၀ ၏ ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းအားလုံးကို တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ပါ

3D မ်က္ႏွာျဖင့္ ေလာ့ခ္ဖြင့္ျခင္း

တိက်မႈ ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ေရွ႕ေျခတစ္လွမ္းျဖစ္ပါသည္။ 3D အတိမ္အနက္အာရုံခံ ကင္မရာသည္ ပြိဳင့္ေပါင္း 30000 ေက်ာ္ကို ထုတ္ႏိုင္သျဖင့္ သင့္ HUAWEI Mate 20 Pro သည္ သင့္ကို အလြယ္တကူမွတ္မိႏိုင္ၿပီး စကၠန္႔၀က္အတြင္း သင့္ဖုန္းကို အလ်င္အျမန္ေလာ့ခ္ဖြင့္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ မ်က္ႏွာ အိုင္ဒီကို ေလာ့ခ္ခ်ထားေသာ အက္ပ္စ္မ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေဒတာမ်ားအပါအ၀င္ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ေနရာမ်ားကို ၀င္ၾကည့္လို႔မရေအာင္ ပိတ္ထားႏိုင္ပါသည္။

သင့္ကစားစရာမ်ားကို ဘ၀ထဲေခၚလာခဲ့ပါ

အရုပ္တစ္ခုကို 3D အတိမ္အနက္အာရုံခံကင္မရာျဖင့္ စကန္ဖတ္ၿပီး AI သက္၀င္ ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ခု ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကို ဓာတ္ပုံရိုက္ႏိုင္ရုံမကပဲ ယင္းခုံေပၚတြင္ ေလွ်ာက္သြားေန၊ ကေနသည္ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းေပ်ာ္စရာေလးမ်ားကို ကစားၾကည့္ၿပီး သင့္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္လည္း မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။

ေပ်ာ္တတ္တဲ့သင့္ကို ထုတ္ျပလိုက္ပါ

သင့္ခံစားမႈမ်ားကို ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ 3D အီမိုဂ်ီမ်ားနဲ႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါ။ တျခားသူတစ္ေယာက္ရဲ႕မ်က္ႏွာနဲ႔ သင့္ခံစားခ်က္မ်ားကိုလည္း ရုပ္၀င္ၾကည့္လို႔ရပါေသးတယ္။ တစ္ခါတရံမွာ အရိုးရွင္းဆုံးေလးေတြကို မွ်ေ၀ျခင္းက အႀကီးမားဆုံး ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

မ်က္ႏွာျပင္တြင္း လက္ေဗြရာ

အဆင္ေျပေသာ ဒီဇိုင္း ႏွင့္ လႈပ္ရွားဖိအား အာရုံခံနည္းပညာေၾကာင့္ သင့္ဖုန္းကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေလာ့ခ္ဖြင့္ရန္ သင့္လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားနဲ႔ မ်က္ႏွာျပင္ကို ထိေတြ႔လိုက္ရုံသာျဖစ္ပါသည္။

EMUI

သဘာ၀ ကို အဆင့္မီ ဘ၀ နဲ႔ ေပးေတြ႔ပါ

လက္ေတြ႔ဘ၀ကို ပိုမိုလြယ္ကူေစျခင္း

သဘာ၀ အတိုင္း အေသးစိတ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို EMUI 9.0 အသစ္တြင္ ထင္ဟပ္ေနေစပါသည္။ အသုံးျပဳရမႈ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ရိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းအသုံးျပဳရျခင္းကို လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစၿပီး သင့္လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္လည္း ပိုမိုအသုံးက်ေစႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳးမဲ့ ပရိုဂ်က္တာ ျပျခင္း

ႀကိဳးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါေတာ့။ HUAWEI Mate 20 Pro က မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးေပၚတြင္ ပေရာဂ်က္တာျဖင့္ တင္ျပျခင္းမ်ား၊ ဂိမ္းကစားျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုၾကည့္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး9 အလြယ္တကူလည္း မွ်ေ၀ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ PC ပုံစံတြင္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပို႔ျခင္း၊ ဖုန္းဆက္ျခင္းမ်ားကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမ်ား လုံလုံၿခံဳၿခံဳျဖင့္ ျပဳလုပ္လို႔လည္း ရေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အပိုပစၥည္းမ်ား

ထူးျခားေသာ သင့္သေဘာအတိုင္း

ေရထဲက အလွအပမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါ

သီးျခားျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရငုပ္အခြံ ႏွင့္ အသုံးျပဳရသည့္ ေရေအာက္ ကင္မရာပုံစံသုံးၿပီး သင့္ HUAWEI Mate 20 Pro ကို ေရေအာက္ 5 မီတာအနက္အထိ ေရေအာက္က ဘ၀ေတြ အလွအပေတြကို ရိုက္ကူးလိုက္ပါ။

Discover the Aquatic Beauty

သင့္အတြက္ ဒီဇိုင္းထုတ္သည္

HUAWEI Mate 20 Pro ကို သင့္အတြက္အေကာင္းဆုံး အေဖာ္မြန္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ မတူညီေသာ အေျခအေန ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ အခြံမ်ားကို သီးျခား ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ထားပါသည္။

  1. အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေရခ်ိဳထဲတြင္ အနက္ 1.5 မီတာတြင္ မိနစ္ 30 ခန္႔ စိမ္ထားၿပီး စမ္းသပ္သည့္ အေျခအေနေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
  2. ေဒတာအားလုံး ႏွင့္ ဆန္းစစ္ခ်က္ ရလဒ္အားလုံးသည္ ဌာနတြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ပတ္၀န္းက်င္မတူညီပါက ရလဒ္မ်ား ကြဲျပားသြားႏိုင္ပါသည္။
  3. ေယဘုယ်တြက္ခ်က္မႈမ်ားမွရသည့္ ေဒတာမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး အမွန္တကယ္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ အသုံးျပဳသူ၏ ဖုန္းလိုင္းေပၚမူတည္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၊ ေမာ္ဒယ္၊ ဗားရွင္း ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
  4. စံ တန္ဖိုး၊ HUAWEI ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ဘက္ထရီသက္တမ္းသည္ အမွန္တကယ္တြင္ အသုံးျပဳမႈ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
  5. အမ်ားဆုံး ေဒတာ။ 40 W HUAWEI SuperCharge အားသြင္းစက္ ႏွင့္ ႀကိဳးျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ရႏိုင္ပါသည္။
  6. HUAWEI ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။ ဓာတ္ခြဲခန္း စမ္းသပ္မႈ ပတ္၀န္းက်င္။ ။ 25 °C အပူခ်ိန္၊ ႏႈိင္းရ စိုထိုင္းဆ။ ။ 45% မွ 80%။ HUAWEI 40W SuperCharge အားသြင္းစက္ ႏွင့္ ႀကိဳးကို အသုံးျပဳၿပီး 1% ပါ၀ါ အား 4G ကြန္ယက္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ အားသြင္းျခင္း
  7. အမ်ားဆုံး ေဒတာ၊ 15 W HUAWEI ႀကိဳးမဲ့ အျမန္ အားသြင္းစက္ ႏွင့္ ႀကိဳးျဖင့္သာ ရႏိုင္ပါသည္။ သီးျခား၀ယ္ယူရပါမည္။
  8. ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာတိုင္းတြင္ အသုံးျပဳ၍မရပါ။
  9. မိုင္ရာကတ္စ္ ပါေသာ မ်က္ႏွာျပင္အသုံးခ်မႈ

: