HUAWEI P10 Plus

ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရရွိေစရန္ Internet Explorer ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း (သို႔မဟုတ္) အျခား Browser ကိုသံုးပါ။

ေရပန္းစားေသာ ရလဒ္မ်ား

  အၾကံျပဳထားေသာ ရလဒ္မ်ား

   ေနာက္ထပ္ရွာေဖြမႈ အဓိကစကားလံုးမ်ားကို ႐ိုက္ထည့္ပါ

   huawei-p10-kv

   huawei-p10-kv-title

   huawei-p10-section1model

   huawei-p10-section2bgmobi huawei-p10-designkvmodel

   • huawei-p10-color-slide1huawei-p10-color-slide1-mobile
   • huawei-p10-color-slide2huawei-p10-color-slide2-mobile
   • huawei-p10-color-slide3huawei-p10-color-slide3-mobile
   • huawei-p10-color-slide4huawei-p10-color-slide4-mobile
   • huawei-p10-color-slide5huawei-p10-color-slide5-mobile
   • huawei-p10-color-slide6huawei-p10-color-slide6-mobile
   • huawei-p10-color-slide7huawei-p10-color-slide7-mobile

   မိုက္ခရိုမီတာအထိ အႏုစိတ္ ျဖတ္ခ်ထားေသာ HUAWEI P10 Plus ၏ စိန္ပုံအတိၿပီးသည့္ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ပုိ၍ ေတာက္ပေနေစၿပီး HUAWEI P10 Plus အား သင္ ေကာက္ကိုင္လိုက္သည့္အခ်ိန္တိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရရွိေစပါသည္။ အျပင္ပန္း အေခ်ာသပ္လက္ရာမ်ားကလည္း အလြန္ေျပာင္လက္ေတာက္ပၿပီး ေခ်ာမြတ္ေနသည္။
   • huawei-p10-improv-f1huawei-p10-improv-f1-mobile
   • huawei-p10-improv-f2huawei-p10-improv-f2-mobile
   • huawei-p10-improv-f3huawei-p10-improv-f3-mobile

   huawei-p10-thinboldbg

   huawei-p10-smart-touch-bg

   HUAWEI P10 Plus က တီထြင္ဆန္းသစ္မႈတစ္ခုတည္းအတြက္ ဒီဇိုင္းပိုင္းကို လ်စ္လွ်ဳမ႐ႈလိုက္ပါဘူး။ 20 MP + 12 MP ကင္မရာအစိတ္အပိုင္းဟာ လွပသပ္ရပ္စြာ အေနာက္ကာဗာနဲ႔ တေျပးညီပံုေဖာ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ပါဝါခလုတ္ပတ္လယ္မွ ခြက္က်သြားတဲ့ေနရာေလးက ပါဝါခလုတ္ကိုမေတာ္တဆထိမိျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး HUAWEI P10 Plus ကို ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရိွေစပါတယ္။
   huawei-p10-iconnicbg

   huawei-p10-section3bg-mobile

   huawei-p10-lensKvMobi

   huawei-p10-Beauty2BgMobi

   huawei-p10-perfactyouBgMobi

   • huawei-p10-bokehBg2Mobi
   • huawei-p10-bokehBgMobi

   HUAWEI P10 Plus ရဲ႕ 20 MP + 12 MP ကင္မရာႏွင့္ အသိဉာဏ္ရိွ hybrid zoom တို႔က အလွ႐ိုက္ဓါတ္ပံု၏ ေခ်ာမြတ္မႈ၊ ၾကည္လင္မႈႏွင့္ ႐ိုးရွင္းမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးပါတယ္။
   huawei-p10-zoomBgMobi huawei-p10-zoomphoneFrameModel
   huawei-p10-zoomImg
   -
   +

   huawei-p10-dymicSlidebg huawei-p10-highModel

   huawei-p10-section4BgMobi

   အသစ္လြင္ဆံုး 8 MP Leica အေရွ႕ကင္မရာျဖင့္ ၾကည္လင္ျပတ္သားၿပီး လင္းလက္ေတာက္ပတဲ့ ပံုရိပ္မ်ားကို အလင္းနည္းေသာအေျခအေနတြင္မ်ားတြင္ပင္ တမူူထူးျခားတဲ့ Leica စတိုင္လ္ပံုရိပ္မ်ား ႐ိုက္ကူးေပးႏိုင္ပါတယ္။
   huawei-p10-fcameraBg huawei-p10-fcameraBgMobi

   HUAWEI P10 Plus ၏ ႀကီးမားေသာ ဆင္ဆာက အုပ္စုလိုက္ ဓာတ္ပုံရိုက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာင့္က်ယ္ ျမင္ကြင္းသို႔ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းေပးလ်က္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အေရာင္ အတိမ္အနက္ႏွင့္ အပိုင္းအျခားတို႔ျဖင့္ 200 ရာခိုင္ႏႈန္း အလင္းေရာင္ကို ဖမ္းယူေပးပါသည္။
   huawei-p10-selfieBgMobi

   HUAWEI P10 Plus ရဲ႕ Leica Dual Camera 2.0 Pro Edition တြင္ ပိုမိုႀကီးမားေသာအလင္းဝင္ေပါက္ (f/1.8) ပါရိွေသာ SUMMILUX-H မွန္ဘီလူးႏွစ္လံုးကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ကေတာ့ 4K ဗီဒီယို႐ိုက္ကူးျခင္း၊ 20 MP + 12 MP အာ႐ံုခံကိရိယာ၊ လက္တုန္ခါ၍ ဓါတ္ပံုေဝဝါးသြားျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ အလင္းနည္းေသာေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ႐ိုက္ကူးႏိုင္ျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးကို ပိုမိုၾကည့္လင္စြာၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါမွ ဘယ္ေလာက္လွပလဲဆိုတာကို သိရိွႏိုင္မွာပါ။
   huawei-p10-section5BgMobi

   huawei-p10-huaweilaicaBgMobi

   huawei-p10-4kVideoBgMobi

   huawei-p10-section6BgMobi huawei-p10-fanTaMobi huawei-p10-fanTaModel

   HUAWEI P10 Plus ရဲ႕ အင္တင္နာ၄ေခ်ာင္းက ေဒတာလႊဲေျပာင္းႏႈန္း 600 Mbps အထိရရိွႏိုင္ၿပီး လ်င္ျမန္၊ တည္ၿငိမ္မႈရိွတဲ့ 4.5G ကြန္ယက္ကိုေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။*

   *ျမန္ႏႈန္းတန္ဖိုးမ်ားကို HUAWEI ၏ ဓာတ္ခြဲခန္း အေျခအေနမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ စမ္းသပ္မႈမွတဆင့္ ရရွိပါသည္။ တကယ့္လက္ေတြ႕ ျမန္ႏႈန္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူ၊ ကြန္ရက္ အေျခအေနႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကိုလိုက္၍ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။

   huawei-p10-transparent huawei-p10-alwayConBgMobi huawei-p10-netRight huawei-p10-netRightMobi huawei-p10-netLeftMobi huawei-p10-netLeft

   huawei-p10-fastsmartBg huawei-p10-fastsmartBg

   HUAWEI P10 Plus ရဲ႕ စြမ္းအင္သိပ္သည္းဆျမင့္မားေသာ 3750 mAh (TYP) ဘက္ထရီက HUAWEI SuperCharge နည္းပညာကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးအဆင့္၅ဆင့္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္ အားသြင္းရာတြင္ ျမန္ဆန္႐ံုသာမက အႏၱရာယ္လဲကင္းပါတယ္။*

   *စင္စစ္ တန္ဖိုး။ အမွန္တကယ္ သုိေလွာင္ႏုိင္စြမ္းသည္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။

   huawei-p10-chargeBg huawei-p10-chargeBgMobi

   huawei-p10-section7BgMobi

   သင့္စတိုင္လ္ကို HUAWEI P10 Plus အတြက္ သာ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားေသာ အပိုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါ။*

   *ဖုန္းအပိုပစၥည္းမ်ားကို သီးျခား ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။

   huawei-p10-accesModel1 huawei-p10-accesModel2 huawei-p10-accesModel3
   • huawei-p10-accessory1
   • huawei-p10-accessory2
   • huawei-p10-accessory3
   • huawei-p10-accessory4
   • huawei-p10-accessory5
   • huawei-p10-accessory6

   :