HUAWEI P10

huawei-p10-kv

huawei-p10-kv-title

huawei-p10-section1model

#OO

huawei-p10-section2bgmobi huawei-p10-designkvmodel

 • huawei-p10-color-slide1huawei-p10-color-slide1-mobile
 • huawei-p10-color-slide2huawei-p10-color-slide2-mobile
 • huawei-p10-color-slide3huawei-p10-color-slide3-mobile
 • huawei-p10-color-slide4huawei-p10-color-slide4-mobile
 • huawei-p10-color-slide5huawei-p10-color-slide5-mobile
 • huawei-p10-color-slide6huawei-p10-color-slide6-mobile
 • huawei-p10-color-slide7huawei-p10-color-slide7-mobile

မိုက္ခရိုမီတာအထိ အႏုစိတ္ ျဖတ္ခ်ထားေသာ HUAWEI P10 ၏ စိန္ပုံအတိၿပီးသည့္ ဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ပုိ၍ ေတာက္ပေနေစၿပီး HUAWEI P10 အား သင္ ေကာက္ကိုင္လိုက္သည့္အခ်ိန္တိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ရရွိေစပါသည္။ အျပင္ပန္း အေခ်ာသပ္လက္ရာမ်ားကလည္း အလြန္ေျပာင္လက္ေတာက္ပၿပီး ေခ်ာမြတ္ေနသည္။
 • huawei-p10-improv-f1huawei-p10-improv-f1-mobile
 • huawei-p10-improv-f2huawei-p10-improv-f2-mobile
 • huawei-p10-improv-f3huawei-p10-improv-f3-mobile

huawei-p10-thinboldbg

huawei-p10-smart-touch-bg

huawei-p10-iconnicbg

huawei-p10-section3bg-mobile

huawei-p10-lensKvMobi

huawei-p10-Beauty2BgMobi

huawei-p10-perfactyouBgMobi

 • huawei-p10-bokehBg2Mobi
 • huawei-p10-bokehBgMobi

huawei-p10-zoomBgMobi huawei-p10-zoomphoneFrameModel
huawei-p10-zoomImg
-
+

huawei-p10-dymicSlidebg huawei-p10-highModel

huawei-p10-section4BgMobi

huawei-p10-fcameraBg huawei-p10-fcameraBgMobi

HUAWEI P10 ၏ ႀကီးမားေသာ ဆင္ဆာက အုပ္စုလိုက္ ဓာတ္ပုံရိုက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေထာင့္က်ယ္ ျမင္ကြင္းသို႔ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းေပးလ်က္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အေရာင္ အတိမ္အနက္ႏွင့္ အပိုင္းအျခားတို႔ျဖင့္ 200 ရာခိုင္ႏႈန္း အလင္းေရာင္ကို ဖမ္းယူေပးပါသည္။
huawei-p10-selfieBgMobi

huawei-p10-section5BgMobi

huawei-p10-huaweilaicaBgMobi

 • huawei-p10-shooting1huawei-p10-shooting1
 • huawei-p10-shooting2huawei-p10-shooting2
 • huawei-p10-shooting3huawei-p10-shooting3
 • huawei-p10-shooting4huawei-p10-shooting4
 • huawei-p10-shooting5huawei-p10-shooting5
 • huawei-p10-shooting6huawei-p10-shooting6

huawei-p10-4kVideoBgMobi

huawei-p10-section6BgMobi huawei-p10-fanTaMobi huawei-p10-fanTaModel

huawei-p10-fastsmartBg huawei-p10-fastsmartBg

HUAWEI P10 က Wi-Fi 2x3 MIMO ကိုအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေသာခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးၿပီး လိုင္းမိေသာအကြာအေဝးကို တိုးခ်ဲ႕ေပးသည့္အျပင္ နံရံျဖတ္ေက်ာ္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္းကိုလဲ တိုးတက္ေစပါတယ္။
huawei-p10-transparent huawei-p10-transparentMobi huawei-p10-netLeft huawei-p10-netLeftMobi huawei-p10-netRight huawei-p10-netRightMobi

HUAWEI P10 ရဲ႕ စြမ္းအင္သိပ္သည္းဆျမင့္မားေသာ 3200 mAH (TYP) ဘက္ထရီက HUAWEI SuperCharge နည္းပညာကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးအဆင့္၅ဆင့္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာေၾကာင့္ အားသြင္းရာတြင္ ျမန္ဆန္႐ံုသာမက အႏၱရာယ္လဲကင္းပါတယ္။*

*စင္စစ္ တန္ဖိုး။ အမွန္တကယ္ သုိေလွာင္ႏုိင္စြမ္းသည္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။
huawei-p10-chargeBg huawei-p10-chargeBgMobi

huawei-p10-section7BgMobi

သင့္စတိုင္လ္ကို HUAWEI P10 အတြက္ သာ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားေသာ အပိုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါ။*

*ဖုန္းအပိုပစၥည္းမ်ားကို သီးျခား ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။
huawei-p10-accesModel1 huawei-p10-accesModel2 huawei-p10-accesModel3
 • huawei-p10-accessory1
 • huawei-p10-accessory2
 • huawei-p10-accessory3
 • huawei-p10-accessory4
 • huawei-p10-accessory5
 • huawei-p10-accessory6