အ႐ြယ္အစား

အက်ယ္:

76.7 mm

အျမင့္:

158.3 mm

အနက္:

7.8 mm

အေလးခ်ိန္:

155 g

HUAWEI Y7 Pro 2018

*ထုတ္ကုန္ အရြယ္အစား၊ ထုတ္ကုန္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတရားအရ တန္ဖိုးမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ကုန္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႕အတုိင္းအတာမ်ားသည္ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးသည္ တကယ့္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

အေရာင္
  • Black
  • Blue
  • Gold

မ်က္ႏွာျပင္

5.99 inch 1440 x 720 HUAWEI FullView Display

CPU

MSM8937

စနစ္

Android™ 8.0

မှတ်ဉာဏ်

3 GB + 32 GB*


*CPU ၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ားမွ အသုံးျပဳသည့္ မွတ္ဉာဏ္တုိ႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ ရႏိုင္ေသာ ေနရာလြတ္သည္ အမည္ခံေဖာ္ျပထားသည့္ မွတ္ဉာဏ္ပမာဏထက္ နည္းပါမည္။ အပလီေကးရွင္းကုိ အပ္ဒိတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အသုံးျပဳသူ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး တကယ္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ မွတ္ဉာဏ္ေနရာလြတ္သည္ ေျပာင္းလဲပါမည္။

ကြန္ယက္

FDD-LTE / WCDMA / GSM

GPS

GPS / AGPS / Glonass

ခ်ိတ္ဆက္မႈ

Bluetooth, Micro USB, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hot Spot

FINGERPRINT

မပါဝင္

အာ႐ံုခံကိရိယာမ်ား

Accelerometer
Proximity sensor
Ambient light sensor
Compass

ကင္မရာ

ေက်ာဖက္ကင္မရာ: 13 MP + 2 MP
ေရွ႕ဖက္ကင္မရာ: 8 MP

အသံ

AMR-NB, AAC, AAC+, eAAC+

ဗီဒီယို

H.263, H.264, MPEG-4

EMUI

EMUI 8.0

ဘက္ထရီ

3000 mAh*


*စင္စစ္ တန္ဖိုး။ အမွန္တကယ္ သုိေလွာင္ႏုိင္စြမ္းသည္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။
 ဤသုိေလွာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ အမည္ခံ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘတ္ထရီ၏ သုိေလွာင္ႏိုင္စြမ္းျဖစ္ပါသည္။ သီးျခားထုတ္ကုန္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႕ ဘတ္ထရီ သုိေလွာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ အမည္ခံေဖာ္ျပထားေသာ ဘတ္ထရီ သုိေလွာင္ႏိုင္စြမ္းထက္ အနည္းငယ္ ေက်ာ္လြန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါသည္။

NFC

NO

ဘူးတြင္းပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

Handset x 1, Charger x 1, USB Cable x 1, Quick Start Guide x 1, Eject tool x 1, Protect shell x 1