2018/08/31

Huawei Celebrates 10 Million HUAWEI P20 Pro and HUAWEI P20 Units Sold Globally

HUAWEI P20 ႏွင့္ HUAWEI P20 Pro အလံုးေရ ၁၀ မီလီယံ အား ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့

SHENZHEN, China – August 31, 2018 – Huawei Consumer Business Group (BG) today announced that it has sold 10 million units of HUAWEI P20 Pro and HUAWEI P20 in the first five months, empowering photography enthusiasts globally to take stunning photos with their smartphones. This remarkable milestone is testament to global consumers’ confidence in the Huawei brand, and the innovative technology that Huawei has engineered for its photography-centric line of flagship devices. Huawei’s latest flagship devices sold very well in key markets such as China and Western Europe, where they are performing significantly better than their predecessors.

ရန္ကုန္ ၊ ျမန္မာ - စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ ၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ - Huawei Consumer Business Group ( CBG) မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ HUAWEI P20 Pro ႏွင့္ HUAWEI P20 အလံုးေရ ၁၀ မီလီယံ အား ပထမငါးလပိုင္းအတြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုေၾကညာခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုအား စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ Huawei ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အေပၚတြင္ထားရွိသည့္ ကမာၻတစ္လႊားမွ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ၿပီး Huawei မွ ၄င္း၏ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္းအား အဓိကထားသည့္ flagship ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Huawei ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ flagship ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ တရုတ္ ႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပ ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ေရာင္းအားအလြန္ေကာင္းခဲ့သည္။

“We are humbled by the reception of our latest flagships among global consumers. By going above the 10-million mark, we have again set ourselves a high bar to clear, but we will treat it as a symbol of encouragement that will fuel us as we continue doing what we do best—putting cutting-edge innovations into the hands of consumers around the world,” said Kevin Ho, President of Handset Business, Huawei Consumer Business Group.

Huawei Consumer Business Group ၏ ဥကၠဌ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Kevin Ho မွ “အခုလိုမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေပၚ flagship မ်ားကို လက္ခံသံုးစြဲက်တဲ့အေပၚကို အရမ္းကို ဝမ္းသာရပါတယ္။ အလံုးေရေပါင္း ၁၀ မီလီယံ ေက်ာ္ေရာင္းခ်ရျခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်မွတ္ဖို႔ တြန္းအားေပးလိုက္သလုိပါဘဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အခုလို ေအာင္ျမင္မႈကို အားေပးတဲ့ အမွတ္အသားတစ္ခုအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အရာေတြကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားပါ့မယ္။ သံုးစြဲသူေတြလက္ထဲကိုလည္း အဆင့္ျမင့္ၿပီး သူမတူတဲ့ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ေပးအပ္သြားပါမယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

The HUAWEI P20 Pro and HUAWEI P20 were the first two devices to receive a triple-digit score by DxOMark, the industry standard for camera and lens image quality measurements and ratings. Even today, the HUAWEI P20 Pro remains at the top of DxOMark Mobile leaderboard with a score of 109, leading the second-place competitor device by six points. Featuring cameras co-engineered by Leica, Master AI, and the high performance handheld night shot capability enabled by HUAWEI AI Image Stabilization and large camera sensors, the HUAWEI P20 Series makes professional-grade photography accessible to anyone, even novices who have little experience with camera operations. Furthermore, since the Twilight and Pink Gold HUAWEI P20 Series variants were launched, Huawei has ignited a trend in smartphone design and inspired many other manufacturers to launch their products in multi-hued versions.

HUAWEI P20 Pro ႏွင့္ HUAWEI P20 သည္ ကင္မရာ ႏွင့္ မွန္ဘီလူး ပံုရိပ္အရည္အေသြး တိုင္းတာခ်က္မ်ား ႏွင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္မႈမ်ားအား ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည့္ DxOMark မွ ဂဏန္းသံုးလံုးပါ အမွတ္ရရွိခဲ့သည့္ ပထမဆံုးေသာ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ HUAWEI P20 Pro သည္ ယေန႔ထိတိုင္ DxOMark Mobile Leaderboard ၌ အမွတ္ ၁၀၉ မွတ္ျဖင့္ ထိပ္ဆံုး၌ ရပ္တည္ေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ၆ မွတ္အကြာတြင္ တည္ရွိေနသည္။ Leica ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းထားသည့္ ကင္မရာမ်ား ၊ Master AI ႏွင့္ ညဖက္ပံုရိပ္မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာရိုက္ကူးေစႏိုင္မည့္ Huawei AI Image Stabilization ႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ camera sensor မ်ားေၾကာင့္ HUAWEI P20 စီးရီးသည္ ကင္မရာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳမရွိသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားကိုပါ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္သည့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးမႈမ်ားအား ရိုက္ကူးေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ HUAWEI P20 Series မွ Twilight ႏွင့္ Pink Gold ကဲ့သို႔ေသာ အေရာင္မ်ားအား ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ Huawei သည္ စမတ္ဖုန္းဒီဇိုင္း ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းသစ္တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ကာ တစ္ျခားေသာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအား အေရာင္စပ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ လႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Earlier this month, the European Image and Sound Association announced that it has named HUAWEI P20 Pro the “EISA Best Smartphone 2018 - 2019,” citing that the device is “the most advanced, innovative and technically superior smartphone ever.” This serves as further evidence that the HUAWEI P20 Pro and the similarly-specced HUAWEI P20 are two of the best smartphones available in today’s market.

ၾသဂုတ္လ အစပိုင္းတြင္လည္း European Image and Sound Association မွ HUAWEI P20 pro အား “EISA Best Smartphone 2018 - 2019” အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး “အဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာ ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအရွိဆံုးေသာ ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာသာလြန္မႈအရွိဆံုးေသာ စမတ္ဖုန္း” ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ HUAWEI P20 Pro ႏွင့္ HUAWEI P20 သည္ လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္ အေကာင္းမြန္ဆံုး စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖစ္သည္ ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။

At IFA 2018, Huawei unveiled the Morpho Aurora and Pearl White variants of the HUAWEI P20 Series. With these nature-inspired hues, Huawei expands its highly popular gradient color offerings.

IFA 2018 တြင္လည္း Huawei မွ P20 Series ၏ အေရာင္သစ္ ႏွစ္ေရာင္ျဖစ္သည့္ Morpho Aurora ႏွင့္ Pearl White တို႔အား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝတရားကို အေျခခံၿပီး ထုတ္လုပ္ထားသည့္အေရာင္မ်ားျဖင့္ Huawei သည္ ၄င္း၏ ဆန္းသစ္သည့္ ေရာင္ေျပး အေရာင္ေရြးခ်ယ္မႈ အား ခ်ဲ႕ထြင္နိုင္ခဲ့သည္။

About Huawei Consumer BG
Huawei’s products and services are available in more than 170 countries, and are used by a third of the world’s population. Fourteen R&D centers have been set up in the United States, Germany, Sweden, Russia, India and China. Huawei Consumer BG is one of Huawei’s three business units and covers smartphones, PC and tablets, wearables and cloud services, etc. Huawei’s global network is built on almost 30 years of expertise in the telecom industry and is dedicated to delivering the latest technological advances to consumers around the world.

For more information please visit: https://consumer.huawei.com/en/