အထင်ကရ မော်ဒယ်များအတွက် လစဉ် လုံခြုံရေး အပ်ဒိတ်များ ဖြန့်ချိပေးလျက် ရှိပါသည်။ ဤလုံခြုံရေး အပ်ဒိတ်တွင် Google နှင့် Huawei ပက်ခ်ျများ ပါဝင်ပါသည်။

ဤလုံခြုံရေး အပ်ဒိတ်တွင် 2019 မတ် Android လုံခြုံရေး တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်း ကြေညာထားသည့် CVE ပါဝင်ပါသည်။

အပြင်းအထန်-CVE-2018-11817,CVE-2019-1989,CVE-2019-1990,CVE-2019-2009

မြင့်-CVE-2018-9561,CVE-2018-9563,CVE-2018-9564,CVE-2018-10879,CVE-2018-10883,CVE-2018-11966,CVE-2018-13899,CVE-2018-13917,CVE-2018-13918,CVE-2019-1985,CVE-2019-2006,CVE-2019-2007,CVE-2019-2008,CVE-2019-2010,CVE-2019-2012,CVE-2019-2013,CVE-2019-2014,CVE-2019-2015,CVE-2019-2016,CVE-2019-2017,CVE-2019-2018,CVE-2019-2019,CVE-2019-2020,CVE-2019-2021,CVE-2019-2022,CVE-2019-2024

အလယ်အလတ်-CVE-2019-2005

နိမ့်- မရှိ

ယခင် အပ်ဒိတ်များတွင် ပါဝင်ပြီး-CVE-2018-11268, CVE-2018-11289,CVE-2018-11820,CVE-2018-11845,CVE-2018-11864,CVE-2018-11921,CVE-2018-11938,CVE-2018-11945,CVE-2018-11948,CVE-2019-1999,CVE-2019-2000

※Google လုံခြုံရေး ပက်(ခ်ျ)ဖိုင်များရှိ နောက်ထပ် အချက်အလက်များအတွက် Android လုံခြုံရေး တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အား ကိုးကားပါ။(https://source.android.com/security/bulletin)

Huawei ပက်ခ်ျများအကြောင်း အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန်Huawei စက် လုံခြုံရေး အားနည်းချက်များ ကြေညာချက်ကို ကိုးကားပါ။.