ဝန်ဆောင်မှု အသေးစိတ်

ယခုမှ စ၍ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၁ အထိ၊ ရှေ့/နောက်မျက်နှာပြင် ၊ စက်ပြား နှင့် ဘက်ထရီ ပြုပြင်ခြင်းများ အတွက် သတ်မှတ်ထားသော အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ သတ်မှတ်အမျိုးအစားများ သည် သတ်မှတ်ထားသော အထူးဈေးနှုန်းများ ခံစားခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

*သတ်မှတ်ထားသော အထူးဈေးနှုန်း ခံစာခွင့်ရရှိသော ပြုပြင်မှုတွင့် အကျုံးဝင်ခြင်းရှိ/မရှိကို Huawei Customer Service Center များမှ အတည်ပြုပေးမည်ဖြစ်သည်။

 • 华为惠修一口价

  Broken Screen
  20,000 MMK

 • 华为惠修一口价

  Mainboard Faulty
  30,000 MMK

 • 华为惠修一口价

  Broken Back Cover
  10,000MMK

 • 华为惠修一口价

  Battery
  15,000 MMK

အထူးသက်သာစေသော ဝန်ဆောင်မှု

ရှေ့/နောက်မျက်နှာပြင် ၊ စက်ပြား နှင့် ဘက်ထရီ ပြုပြင်ခြင်းများ အတွက် အထူးသက်သာစေသော ဝန်ဆောင်မှု

华为惠修一口价

အာမခံ ရက်ပေါင်း ၉၀ ရရှိခြင်း

လဲလှယ်လိုက်သော အပိုပစ္စည်းများအတွက် ရက်ပေါင်း ၉၀ အာမခံရရှိခြင်း

华为惠修一口价 华为惠修一口价

ရှေ့မျက်နှာပြင် လဲလှယ်မှု အထူးဈေးနှုန်း ခံစားခွင့် တွင်ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ

ပါဝင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ အရောင် အထူးဈေး
nova 3e Sakura Pink ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
nova 3i Iris Purple ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
nova 3 Black/Iris Purple/Gold/Acacia Red ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
nova 2i White/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI GR5 2017 Black/Silver ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
Y6 Prime 2018 Black/White ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y5 2017 Black/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
Y5Ⅱ Black/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y3 2017 Pink/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y7 2016 Black ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y5 Lite White ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
Y6Ⅱ White ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
G Play mini White ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
M3 lite 8 (Chopin) Black ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
M3 8 (Beethoven) Silver/Gold ၂၀,၀၀၀ ကျပ်
Media Pad T1 10.0 Silver ၂၀,၀၀၀ ကျပ်

စက်ပြား လဲလှယ်မှု အထူးဈေးနှုန်း ခံစားခွင့် တွင်ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ

ပါဝင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ အထူးဈေး
nova 3, nova 3e, nova 2i, HUAWEI Y5 Lite, HUAWEI Y5 2017, HUAWEI GR5 2017, HUAWEI Y9 2018, HUAWEI Y7 2018, Y6 Prime 2018, HUAWEI Y3 2017, Media Pad T2 7.0, Media Pad T3 7 ၃၀,၀၀၀ ကျပ်

နောက်မျက်နှာပြင် လဲလှယ်မှု အထူးဈေးနှုန်း ခံစားခွင့် တွင်ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ

ပါဝင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ အရောင် အထူးဈေး
nova 3e Black/Blue/Sakura Pink ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
nova 3i Black/Iris Purple ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
nova 3 Iris Purple/Gold ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
Y6 Prime 2018 Black/Blue ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
HUAWEI Y5 2018 Gold/Black/Blue ၁၀,၀၀၀ ကျပ်

ဘက်ထရီ လဲလှယ်မှု အထူးဈေးနှုန်း ခံစားခွင့် တွင်ပါဝင်သော အမျိုးအစားများ

ပါဝင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ အထူးဈေး
Mate 10 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, P10, P10 Plus, P20, P20 Pro, nova 2 lite, nova 2i, nova 3e, nova 3i, nova 3, nova 4, Y5 Prime 2018, Y6 Prime 2018, Y7 Pro 2018, Y9 2018, Y5 2019, Y9 2019, Y Max, Y6 Pro 2019, Y7 Pro 2019, Y9 Prime 2019 ၁၅,၀၀၀ ကျပ်

အမေးများသော မေးခွန်းများ