အရြယ္

အက်ယ္:

107 mm

အျမင့္:

191.8 mm

အနက္:

8.5 mm

အေလးခ်ိန္:

about 278 g

HUAWEI MediaPad T2 7.0

*ထုတ္ကုန္ အရြယ္အစား၊ ထုတ္ကုန္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတရားအရ တန္ဖိုးမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ကုန္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႕အတုိင္းအတာမ်ားသည္ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးသည္ တကယ့္ထုတ္ကုန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

မ်က္ႏွာျပင္

7-inch, 600 x 1024 full view, full laminated TOD IPS screen

CPU (စီပီယူ)

SC9830I: quad-core 1.5 GHz A7

Operation System

Android 6.0 (Marshmallow)

Memory (မွတ္ဉာဏ္)

BGO-DL09: 1 GB RAM + 16 GB ROM*

*CPU ၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္သည့္ စနစ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားေသာ အပလီေကးရွင္းမ်ားမွ အသုံးျပဳသည့္ မွတ္ဉာဏ္တုိ႔တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ ရႏိုင္ေသာ ေနရာလြတ္သည္ အမည္ခံေဖာ္ျပထားသည့္ မွတ္ဉာဏ္ပမာဏထက္ နည္းပါမည္။ အပလီေကးရွင္းကုိ အပ္ဒိတ္လုပ္မႈမ်ား၊ အသုံးျပဳသူ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး တကယ္အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ မွတ္ဉာဏ္ေနရာလြတ္သည္ ေျပာင္းလဲပါမည္။

ကြန္ယက္

4G: LTE Cat4 (up to 150.8 Mbps downlink, 50 Mbps uplink)

3G: HSDPA+ (up to 21 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink)

GPS (ဂ်ီပီအက္စ္)

GPS / A-GPS + GLONASS (oversea)or GPS / A - GPS + BDS (china)

Connectivity

BGO-DL09:

LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B19, B20

LTE-TDD: B38, B39, B40, B41(2555 MHz - 2655 MHz)

UMTS: B1, B2, B5, B6, B8

TD-SCDMA: B34, B39

GSM: B2, B3, B5, B8

Wi-Fi: 802.11b/g/n@2.4 GHz

Sensors

Accelerometer

ကင္မရာ

Front camera: 2 MP FF

Rear camera: 2 MP FF

Audio

Built-in microphone and speaker

Emotion UI

Emotion UI 4.0

ဘတၳရီ

4100 mAh*

*စင္စစ္ တန္ဖိုး။ အမွန္တကယ္ သုိေလွာင္ႏုိင္စြမ္းသည္ အနည္းငယ္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။
 ဤသုိေလွာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ အမည္ခံ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘတ္ထရီ၏ သုိေလွာင္ႏိုင္စြမ္းျဖစ္ပါသည္။ သီးျခားထုတ္ကုန္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႕ ဘတ္ထရီ သုိေလွာင္ႏိုင္စြမ္းသည္ အမည္ခံေဖာ္ျပထားေသာ ဘတ္ထရီ သုိေလွာင္ႏိုင္စြမ္းထက္ အနည္းငယ္ ေက်ာ္လြန္ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါသည္။

In the Box

Travel charger (input: 100–240 V AC, 50 / 60 Hz; output: 5 V DC, 1 A)

USB charging and data cable