Aanvullende Privacyverklaring van Huawei Consumer Business voor promotionele acties


Huawei Technologies (Netherlands) B.V. (hierna 'Wij' of 'Huawei') respecteert uw privacy. Daarom hebben we een Privacyverklaring (hierna ‘Verklaring’) ontwikkeld die beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, beschermen, opslaan en overdragen. Neem even tijd om onze Verklaring te lezen en te begrijpen en laat het ons weten als u vragen hebt.
Deze Verklaring is alleen van toepassing op promotionele acties aangeboden door Huawei Technologies (Netherlands) B.V., een vennootschap naar Nederlands recht met haar kantoor aan de Herikerbergweg 36, 1101 CM Amsterdam.
Deze Verklaring is in aanvulling op en moet gelezen worden in samenhang met de algemene Privacyverklaring van Huawei Consumer Business welke u kunt raadplegen op onze website via https://consumer.huawei.com/nl/legal/privacy-policy.

•	Welke gegevens verzamelen we?
Wij zullen alleen de onderstaande gegevens verzamelen of gebruiken met betrekking tot de promotionele actie waaraan u deelneemt. Deze persoonsgegevens vertegenwoordigen alle informatie waarmee Huawei u als deelnemer kan herkennen.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:
	- Accountinformatie: naam, telefoonnummer, e-mailadres, postcode, adres
	- Betalingsinformatie: aankooplocatie/verkoper, factuurnummer, pre-orderbon, aankoopfactuur

•	Hoe gebruiken we uw gegevens?
Om u onze promotionele acties aan te bieden en onze contractuele verplichtingen na te komen, verwerkt Huawei uw persoonsgegevens.

En op basis van een gerechtvaardigd belang gebruikt Huawei uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

•	Geschenk uitgifte validatie: we gebruiken uw aankooplocatie/verkoper, factuurnummer, pre-orderbon en aankoopfactuur om te controleren of u voldoet aan onze voorwaarden om in aanmerking te komen voor een geschenk.
•	Levering geschenk: we gebruiken uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, postcode en adres om ervoor te zorgen dat u ons geschenk ontvangt.
•	U kunt uw individuele recht gebruiken om bovengenoemde handelingen te weigeren, zoals nader beschreven in paragraaf 5.

•	Hoe lang blijven uw gegevens bij ons bewaard?
We slaan geen andere gegevens op dan degene die in deze Verklaring zijn benoemd. Wanneer de bewaartermijn afloopt, zullen we uw persoonsgegevens verwijderen tenzij er een wettelijke bewaartermijn van kracht is.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens voor promotionele acties bedraagt 3 maanden gerekend vanaf het moment dat de dienstverlening is voltooid of het moment dat de laatste door u geïnitieerde mutatie heeft plaatsgevonden.

•	Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens.
(1) Inzage in uw informatie
U kunt uw persoonsgegevens bekijken door contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier op de website.
(2) Persoonlijke informatie verwijderen
U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
(3) Bezwaar maken tegen bepaalde verwerking
U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.
(4) Verzoek tot dataportabiliteit
U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om een ​​kopie van al uw persoonsgegevens aan te vragen die u hebt verstrekt en die Huawei elektronisch verwerkt.
(5) Rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens
U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens aan te vragen.
(6) Intrekken verleende toestemming
U kunt uw toestemming voor het ontvangen van informatie over de producten en promoties van Huawei intrekken door contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier op de website.
(7) Verwerking beperken
U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.
Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De uitoefening van dit recht heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat uw toestemming werd ingetrokken.

•	Hoe komt u in contact met ons?
Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, een vraag, idee of suggestie heeft over het recht dat u heeft over uw rechten op gegevensonderwerpen of de verwerkingsactiviteit die door Huawei wordt uitgevoerd kunt u ons bereiken via https://consumer.huawei.com/nl/legal/privacy-questions.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming. U kunt contact met hem opnemen via dpo@huawei.com.

•	Hoe passen wij deze Verklaring aan?

Huawei behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment bij te werken.

Mocht deze Verklaring van tijd tot tijd worden herzien, dan zal Huawei de kennisgeving van wijziging via verschillende kanalen bekendmaken, bijvoorbeeld door de nieuwste versie op onze officiële website te plaatsen: https://consumer.huawei.com/nl/campagnes/promoties/, om u de mogelijk te bieden deze wijzigingen te begrijpen en eventueel uw goedkeuring op basis hiervan in te trekken.

Deze Privacyverklaring van Huawei Consumer Business voor promoties is voor het laatst bijgewerkt op 18 oktober 2018.