Huawei Cashback Aanbieding Privacyverklaring

Laatste update: 29 mei 2019

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u geld terug vraagt ​​op consumer.huawei.com/nl/

Deze Verklaring is in aanvulling op en moet gelezen worden in samenhang met de algemene Privacyverklaring van Huawei Consumer Business welke u kunt raadplegen op onze website via https://consumer.huawei.com/nl/legal/privacy-policy.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de Huawei Cashback Aanbieding is Huawei Technologies (Netherlands) B.V. gevestigd aan de Herikerbergweg 36, 1101 CM Amsterdam (hierna "wij" of "Huawei").

We begrijpen het belang van uw privacy. Neem rustig de tijd om deze privacyverklaring aandachtig te lezen om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Deze privacyverklaring beschrijft:

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken

We gebruiken een leverancier, Desk Services B.V., Withuisveld 15, 6226 NV Maastricht ("Desk Services"), om namens ons de Huawei Cashback Aanbieding uit te voeren. Om uw verzoek tot deelname aan de Cashback Aanbieding uit te voeren, verzamelt Desk Services, op basis van contractuele noodzaak, de volgende persoonsgegevens van u:

- Naam en contactgegevens

- Bankgegevens voor de contante betaling

- Details van het Huawei-apparaat dat u hebt gekocht, inclusief waar en wanneer u het hebt gekocht.

Hoe delen wij uw persoonsgegevens

(1) Delen met serviceproviders: We gebruiken de diensten van Desk Services ter ondersteuning van de Huawei Cashback Aanbieding. Ze hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun contractuele verplichtingen jegens ons na te komen bij het verlenen van diensten voor de Huawei Cashback Aanbieding. Onze serviceproviders zijn zorgvuldig geselecteerd en aangesteld door ons. Ze moeten zich houden aan onze instructies en zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden verwerken.

(2) Naast Desk Services delen wij uw persoonsgegevens met onze groepsmaatschappij in Roemenie, welke accounting activiteiten uitvoert ten behoeve van Huawei groepsmaatschappijen.

(3) Juridische of regelgevende informatie: Huawei kan uw gegevens delen op plaatsen waar dit redelijkerwijs vereist is, bijvoorbeeld om te voldoen aan vereisten van toepasselijke wet- en regelgeving, of als reactie op verzoeken van toezichthouders, rechtbanken of overheidsinstanties.

Huawei voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten om buiten de EER overgedragen EU-persoonsgegevens te beschermen, met name door EU-standaardcontractbepalingen aan te nemen om ervoor te zorgen dat een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming van toepassing is op uw persoonlijke gegevens, zelfs als de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming niet rechtstreeks van toepassing is.

Hoelang we uw persoonlijke gegevens opslaan

We bewaren uw persoonsgegevens voor een duur van zeven jaar. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de EU.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

Wij implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik, wijziging of verlies.

Jouw rechten en keuzes

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens.

(1) Inzage in uw informatie

U kunt uw persoonsgegevens bekijken door contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier op de website.

(2) Persoonlijke informatie verwijderen

U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

(3) Bezwaar maken tegen bepaalde verwerking

U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens.

(4) Verzoek tot dataportabiliteit

U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om een ​​kopie van al uw persoonsgegevens aan te vragen die u hebt verstrekt en die Huawei elektronisch verwerkt.

(5) Rectificatie en / of aanvulling van uw persoonsgegevens

U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens aan te vragen.

(6) Intrekken verleende toestemming

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van informatie over de producten en promoties van Huawei intrekken door contact op te nemen met de klantenservice via het contactformulier op de website.

(7) Verwerking beperken

U kunt contact opnemen met de klantenservice via het contactformulier op de website om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De uitoefening van dit recht heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat uw toestemming werd ingetrokken.

Om jouw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking of bezwaar uit te oefenen, of om onze functionaris gegevensbescherming te benaderen, of als je een klacht of vraag hebt over hoe Huawei jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je je verzoek hier indienen (Hyperlink: https://consumer.huawei.com/nl/legal/privacy-questions/).

Je hebt ook een recht om een klacht in te dienen bij jouw locale autoriteit persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hier worden benaderd (Hyperlink: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Updates van deze privacyverklaring

Als we deze privacyverklaring updaten, laten we u van tevoren weten welke belangrijke wijzigingen van invloed zijn op hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

De meest recente versie van deze privacyverklaring is hier altijd beschikbaar. U kunt de "ingangsdatum" bovenaan bekijken om te zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

BELANGRIJK: deze privacyverklaring is van toepassing op de Huawei Cashback Aanbieding. Voor onze privacyverplichtingen met betrekking tot andere producten en diensten, raadpleegt u de toepasselijke privacyverklaring voor die producten en diensten. Als u meer wilt weten over de privacyverplichtingen van Huawei in het algemeen, lees dan onze privacyverklaring van Huawei Consumer Business Privacy Statement.(Hyperlink: https://consumer.huawei.com/nl/legal/privacy-policy/)