Help onze liefdadigheidspartners

Populaire resultaten

  Aanbevolen resultaten

   voer meer zoektermen in

   Help onze liefdadigheids-

   partners

   Herschrijf het verhaal

   FODOK (Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen, met of zonder CI) spant zich al jaren in om het leesplezier van dove en slechthorende kinderen én hun ouders te bevorderen.

   Voor veel dove en slechthorende kinderen gaat lezen niet vanzelf. Om goed te kunnen lezen, heb je kennis nodig van de taal die je leest én kennis van de wereld om je heen. Dove en slechthorende kinderen ontwikkelen beide soorten kennis doorgaans niet makkelijk, ook al hebben ze een hoorapparaat of een cochleair implantaat (CI). Ze missen veel van de informatie die horende kinderen de dag door als vanzelf binnenkrijgen: thuis, op het schoolplein, op straat en via radio en tv. Dus is lezen soms lastig voor hen. Daarom moeten we extra moeite doen om dove en slechthorende kinderen aan het lezen te krijgen en vooral om hen te laten ervaren hoe leuk lezen is! Voorlezen en vertellen, in gebaren(taal) en/of gesproken taal, helpt daar enorm bij.

   Dankzij inspanningen van FODOK zijn er al vele publicaties geweest, van leuke flyers en nuttige brochures tot een serie boeken voor dove jongeren: de Troef-reeks. Help FODOK hun goede werk voort te zetten en uit te breiden. Donaties verlopen via de European Union of the Deaf, die de Nederlandse donaties in ontvangst nemen namens FODOK. In januari 2019 zal FODOK de donaties ontvangen om het geld in te zetten voor de verdere bevordering van geletterdheid van dove kinderen.

   Delen

   Deel het verhaal