Privacy Notice

Populaire resultaten

  Aanbevolen resultaten

   voer meer zoektermen in

   ENGLISH         DEUTSCHE         FRANÇAIS         ESPAÑOL         PORTUGUÊS         ITALIANO         NEDERLANDS

   Privacyverklaring - StorySign APP

   ALGEMENE INFORMATIE

   In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke soorten gegevens worden verzameld via of in verband met uw gebruik van de StorySign-app ("StorySign").

   Wanneer we in deze privacyverklaring zeggen "wij", "onze" of "ons" zeggen, bedoelen we Huawei Technologies Düsseldorf GmbH.

   Verwijzingen naar "u" in deze privacyverklaring zijn verwijzingen naar de persoon die StorySign gebruikt. Als een kind StorySign gebruikt, verwijst "u", afhankelijk van de context hieronder, naar dat kind, of naar de ouder of voogd van dat kind, die deze privacyverklaring namens het kind moet doorlezen, of naar zowel het kind als hun ouder of voogd samen.

   Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op andere producten of diensten die u van ons of een van de andere Huawei-bedrijven ontvangt, noch op gegevens die op enige andere wijze door ons worden verzameld (online of offline) of voor enig ander doel.  In die omstandigheden zijn afzonderlijke privacyverklaringen van toepassing.

   Neem de tijd om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen om onze handelingen met betrekking tot uw gegevens en de manier waarop wij deze zullen behandelen te begrijpen. Door uw gebruik van StorySign erkent u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.

    

   GEGEVENS VAN DE GEGEVENSBEHEERDER 

   Bedrijfsnaam: Huawei Technologies Düsseldorf GmbH

   Adres:

   Hansaallee 205

   40549

   Düsseldorf

   Duitsland

   Telefoonnummer: +49 211 882548000 (vraag alstublieft naar de Privacy Officer)

   E-mail: dpo@huawei.com

   Contact: Privacy Officer

    

   FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN DE GROEP

   Wij beschikken over een Functionaris voor Gegevensbescherming van de Groep, bij wie u contact kunt opnemen:

   Adres:

   DPO Office

   Huawei Technologies Düsseldorf GmbH

   Hansaallee 205

   40549

   Düsseldorf

   Duitsland

   E-mail: dpo@huawei.com (vermeld alstublieft Privacy Query in het onderwerp)

    

   DE BETROKKEN GEGEVENS, HOE WE ZE VERZAMELEN EN WAAROM WE ZE GEBRUIKEN

   Op basis van uw toestemming zullen wij de volgende gegevens over u verzamelen en gebruiken:

   • Niet-persoonlijk identificeerbare app-gebruiksgegevens en prestatiestatistieken

   • Cookies om unieke apparaten anoniem te identificeren

   We zullen deze gegevens automatisch verzamelen en verwerken via Google Analytics, een externe serviceprovider die technologie voor het bijhouden van gegevens gebruikt terwijl u met StorySign communiceert. Deze technologie helpt ons te begrijpen hoe gebruikers van StorySign de app gebruiken en geeft ons inzicht in verdere wijzigingen of optimalisaties die we eventueel aan StorySign willen aanbrengen.

   Google Analytics is een analysedienst van Google Inc., met het hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics uw persoonlijke gegevens verwerkt, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

   U kunt uw privacy-instellingen in de StorySign app beheren en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken door deze functie uit te schakelen.

    

   HET DELEN VAN UW GEGEVENS

   Uw gegevens worden doorgegeven aan medewerkers van Huawei die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van Story Sign. We kunnen uw gegevens delen met andere Huawei-bedrijven als we ervan overtuigd zijn dat we een wettelijke basis hebben om dit te doen.

   We maken ook gebruik van gegevensverwerkers (of subverwerkers) die derden zijn en verantwoordelijk zijn voor de werking van de StorySign-app namens ons:

   • FCB Inferno Limited, een in Engeland & Wales geregistreerde onderneming met als contactadres: 31 Great Queen Street, Londen, WC2B 5AE, Verenigd Koninkrijk; en

   • Aardman Animations Limited, een in Engeland & Wales geregistreerd bedrijf met als contactadres: Gas Ferry Road, Bristol, BS1 6UN, Verenigd Koninkrijk.

   We kunnen uw gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën delen, zoals beschreven in sectie 4 (hierboven).

   Wij kunnen uw gegevens delen in reactie op een juridisch proces of een verzoek van een bevoegde autoriteit op basis van de toepasselijke wetgeving of in verband met een juridische procedure of proces.

   Uw gegevens kunnen ook openbaar worden gemaakt als onderdeel van een fusie, overname, verkoop van activa (zoals serviceovereenkomsten) of de overgang naar een Huawei-groep of ander bedrijf.

   In elk scenario zullen we ons ervan vergewissen dat we een wettelijke basis hebben om de informatie te delen.

    

   LOCATIE VAN UW GEGEVENS

   Zoals hierboven vermeld, kunnen wij uw gegevens overdragen aan, of toegang verlenen aan, een gelieerde onderneming of een derde partij. Een filiaal of derde partij kan gevestigd zijn in een ander land buiten de Europese Economische Ruimte.

   Huawei voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor het bieden van adequate waarborgen door gegevens door te geven aan landen of organisaties waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij uw gegevens adequaat zullen beschermen, door de standaardmodelclausules op te nemen in een dergelijke overdracht of, wanneer dergelijke overdrachten naar de VS plaatsvinden, door te eisen dat deze onder het Amerikaanse Privacy Shield vallen. Voor meer informatie over het Amerikaanse Privacy Shield zie: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2016-08-01-ps-citizens-guide_en.pd_.pdf.

    

   VEILIGHEID

   Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te allen tijde te beveiligen. Wij verzorgen regelmatig trainingen voor onze medewerkers en actualiseren en testen onze beveiligingstechnologie voortdurend.

    

   BEWAARTERMIJN

   Uw gegevens worden 14 maanden bewaard en worden na afloop van deze periode verwijderd.

    

   RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

   Uw rechten als betrokkene

   Recht van toegang

   U heeft het recht om van Huawei bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot een kopie van de persoonlijke gegevens en specifieke informatie over hoe Huawei de persoonlijke gegevens verwerkt.

   Recht op rectificatie (correctie)

   U hebt het recht om van Huawei de correctie te krijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en ook het recht om onvolledige persoonsgegevens in te vullen.

   Recht op uitwissing (verwijdering)

   U hebt het recht om van Huawei het wissen (verwijdering) van uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden te verkrijgen.

   Recht op beperking

   U hebt het recht om van Huawei beperking van de verwerking in bepaalde omstandigheden te krijgen.

   Recht op bezwaar

   U hebt het recht om in bijzondere omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

   Recht op overdraagbaarheid

   In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en heeft u het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

   Recht om de toestemming in te trekken

   Voor zover de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, hebt u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

   Recht om te klagen

   U kunt ook een klacht indienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming of bij de functionaris voor gegevensbescherming van Nordrhein-Westfalen (waar Huawei Technologies Deutschland GmbH gevestigd is).

   UPDATES VAN DEZE VERKLARING

   Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en zullen de datum van de meest recente revisie hieronder noteren. Als we van plan zijn belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring aan te brengen, zullen we, waar nodig door de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld het verwerken van uw gegevens voor nieuwe doeleinden), met u communiceren voordat we dergelijke wijzigingen doorvoeren.

   Deze privacyverklaring is opgesteld of voor het laatst bijgewerkt op 28.11.2018.

   BELANGRIJK: Deze privacyverklaring is een privacyverbintenis voor StorySign. Als u meer wilt weten, lees dan: https://consumer.huawei.com/nl/legal/privacy-policy/

    

   :