HET VERHAAL VAN BETTIE EN HAAR LIEFDE VOOR LEZEN

Populaire resultaten

  Aanbevolen resultaten

   voer meer zoektermen in

   Bekende zoekopdrachten

    Populair

     HET VERHAAL VAN BETTIE EN HAAR LIEFDE VOOR LEZEN

      

     5-jarige Bettie is doof. Ze woont samen met haar baby-broertje Tommie, haar oudere broer Douwe en haar moeder Judith en vader Peter in Heemstede. Dit is haar verhaal.

     Bettie is doof geboren en hoewel ze al jaren een cochleair-gehoorimplantaat heeft, kan ze vaak niet goed volgen wat haar (horende) broer Douwe zegt. Dat weerhoudt haar er echter niet van zichzelf uit te drukken door middel van gebaren en gezichtsexpressies - als de actrice die ze is. Bettie heeft een gave voor communicatie en kan haar ideeën en emoties heel goed overbrengen aan de mensen om haar heen. Daardoor bouwt ze een hele bijzondere band op met haar broer en familie.

     Voor jonge kinderen werkt gebarentaal heel goed en vaak kunnen dove kinderen effectiever communiceren dan horende kinderen van dezelfde leeftijd. Dit betekent echter niet dat ze ook gemakkelijker leren lezen. Horende kinderen, zoals Douwe, leren fonetisch lezen. Ze leren lezen door het horen van klanken. Maar dove kinderen zoals Bettie kunnen dat niet.

     “Bettie is later gaan leren lezen en loopt nu waarschijnlijk een paar jaar achter op horende kinderen van haar leeftijd. Ze geeft de voorkeur aan boeken met plaatjes en we willen graag het plezier in het lezen voor haar blijven behouden.” - Judith, moeder van Bettie.

     Voor een doof kind, zoals Bettie, is leren lezen een heel ander proces dan voor horende kinderen. Gebarentaal en geschreven woorden in een zin zijn niet altijd een letterlijke vertaling in dezelfde volgorde, dus lezen kan een frustrerende ervaring zijn. 

     StorySign helpt lezen leuk en aantrekkelijk te houden. "Ik wijs naar de woorden en Star gebaart naar me." - Bettie.

     StorySign helpt Bettie niet alleen bij het leren lezen, het leert haar broer Douwe ook te gebaren.

     "Nu spelen ze niet alleen samen, ze lezen ook samen." - Judith.

     “Ikzelf heb drie jonge kinderen die ik vaak voorlees en ik heb zelf een stuk of acht kinderboeken geschreven. Maar ik wist niet dat dove kinderen moeite hebben met het leren lezen.

     Toen ik hoorde van de StorySign app, dacht ik ‘Dit is briljant, dit biedt de kans voor kinderen die doof zijn om op deze manier te leren lezen en te begrijpen wat hun vader of moeder voorleest uit een boek’. Het is echt fantastisch.”

     Jim Bakkum – acteur, zanger, schrijver

     BETTIE’S VERHAAL

      

     BEKIJK HIER MEER FAMILIEVERHALEN

      

     De achtjarige Otto is zwaar slechthorend. Hij woont met zijn moeder Sara en zijn vader Nick in Gent, België. Dit is zijn verhaal.

     Lees meer over hoe StorySign wereldwijd boeken toegankelijk maakt voor jonge dove kinderen: www.storysign.com

     Cookie instellingen