Vi publiserer sikkerhetsoppdateringer hver måned for våre flaggskipsmodeller. Denne sikkerhetsoppdateringen inkluderer oppdateringer fra Google.

Denne sikkerhetsoppdateringen inkluderer CVE-en som ble annonsert i Androids sikkerhetsbulletin i november 2018.

Alvorlig:CVE-2017-18317,CVE-2018-11264,CVE-2018-9527

Høy:CVE-2016-10502,CVE-2017-18318,CVE-2018-11905,CVE-2018-11995,CVE-2018-11996,CVE-2018-5870,CVE-2018-5877,CVE-2018-5916,CVE-2018-9523,CVE-2018-9524,CVE-2018-9539,CVE-2018-9540,CVE-2018-9541,CVE-2018-9542,CVE-2018-9544,CVE-2018-9545

Middels:CVE-2018-9347,CVE-2018-9457

Lav: ingen

Allerede inkludert i tidligere oppdateringer:CVE-2016-10394,CVE-2017-18124,CVE-2018-11824,CVE-2018-5914

※Se til Androids sikkerhetsbulletin for mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer fra Google(https://source.android.com/security/bulletin).