For modellene: HUAWEI P10, HUAWEI P10 Plus, HUAWEI P9, HUAWEI P9 Plus,HUAWEI Honor 8 og HUAWEI Mate 9 Pro
3 MÅNEDER SKJERMGARANTI

Huawei-gullmedlemmer har rett til dekning for uhellsmessige skjermskader i tre måneder etter kjøpsdato (som angitt på kjøpsbeviset). Denne VIP-tjenesten for Huawei-gullmedlemmer gjelder bare enheter som er knyttet til gullmedlemskapet, og dekker skjermskader som skyldes uhellsmessige slipp, fall, kollisjoner, kompresjon eller kontakt med andre gjenstander (inkludert skade på telefonskjerm og berøringsskjerm). Rettighetshaverne har rett til ett gratis skjermbytte på et autorisert Huawei-servicesenter.

For å dra nytte av vårt Gold Member VIP service må du:
  • Registrer deg for Gold Member VIP service gjennom pre-installert HiCare app på enheten din innen en måned etter kjøp.
  • Ta vare på gyldig kjøpsbevis med kjøpsdato for enheten, du oppgir den når du bruker Gold Member VIP tjenesten.