2014/01/08

Wartość zamówień HUAWEI w Europie w 2013 roku wyniosła 3,4 mld dolarów

HUAWEI, wiodący globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT), na zakończonym niedawno Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, przedstawił dane na temat wartości zamówień w Europie w 2013 roku. Przedstawiciele firmy po raz kolejny potwierdzili chęć kontynuowania opartej na wzajemnych korzyściach współpracy z firmami w Europie.

HUAWEI zatrudnia w Europie ponad 7,7 tys. pracowników. Ponadto, firma stworzyła dwa centra badawczo-rozwojowe, które koordynują 14 europejskich biur R&D, a także sześć specjalistycznych ośrodków obejmujących swoją działalnością m.in. finanse, marketing i usługi.  HUAWEI nawiązał również współpracę z wiodącymi europejskimi operatorami, uniwersytetami i organizacjami z branży, która ma na celu promocję dobrych standardów rynkowych oraz dalszy rozwój obszaru R&D. Inicjowane przez HUAWEI partnerstwa przynoszą korzyści nie tylko lokalnym społecznościom, ale również klientom na całym świecie.

Priorytetem naszych działań na rynku europejskim jest partnerstwo i współpraca przynosząca korzyści każdej ze stron. Europa to głęboko zakorzenione tradycje kulturowe, również w zakresie zarządzania, oraz specjalistyczna wiedza na polu technologii, a także wspaniała tradycja innowacji. HUAWEI postrzega Europę jako kluczowe centrum kompetencji. Współpraca z europejskimi partnerami poszerzyła nasze horyzonty działania. Jednocześnie nasz globalny łańcuch produkcji i dystrybucji pozwolił partnerom z Europy dotrzeć do innych części świata, potęgując tym samym korzyści ze współpracy. Stworzyliśmy też wiele miejsc pracy w Europie, a także wspomogliśmy rozwój branży– powiedział Ken Hu, Deputy Chairman of the Board, Rotating CEOw HUAWEI.

W 2013 roku wartość zamówień HUAWEI na usługi serwisowe i logistyczne oraz podzespoły w Europie wyniosła 3,4 mld dolarów. Firma spodziewa się, że w najbliższych latach wartość zamówień będzie stale rosła. Współpraca w dziedzinie zamówień nie tylko pomaga w rozwoju lokalnego biznesu i tworzeniu miejsc pracy, ale też wspiera wymianę doświadczeń związanych z najnowszymi technologiami i innowacjami między HUAWEI a partnerami. Pomaga to obydwu stronom na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku.

Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne odbyło się w Davos w Szwajcarii, w dniach 22 - 25 stycznia pod hasłem „Zmieniając Świat: konsekwencje społeczne, polityczne i biznesowe” (The Reshaping of the World: Consequences for Society, Politics and Business).