2014/07/08

Huawei dołącza do zarządu 5G Infrastructure Association


Stowarzyszenie 5G Infrastructure Association zrzesza prywatnych uczestników partnerstwa publiczno-prywatnego 5G (5G-PPP – Public and Private Partnership) – wspólnej inicjatywy europejskich firm z branży teleinformatycznej oraz Komisji Europejskiej. W ramach partnerstwa, budżet w wysokości 1,4 mld euro zostanie zainwestowany w działania mające na celu opracowanie i wdrożenie sieci telekomunikacyjnych nowej generacji zapewniających powszechny dostęp do superszybkiej łączności w Europie i na świecie.

Firma Huawei będzie mieć istotny wkład w prowadzone wspólnie z partnerami badania nad technologią, a także zakrojone na szeroką skalę testy pozwalające ocenić techniczną wykonalność i wartość biznesową nowych technologii 5G. Huawei będzie też uczestniczyć we wspólnych pracach nad stworzeniem i wdrożeniem planu komunikacji technologii 5G oraz rozpowszechnianiu osiągnięć partnerstwa na całym świecie.

Wspólnie z Komisją Europejską i partnerami z sektora ICT, firma Huawei będzie pracować nad skoordynowaniem prac 5G Infrastructure Association z inicjatywą NetWorld2020 European Technology Platform oraz innymi grupami roboczymi, z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy.

5G Infrastructure Association
5G Infrastructure Association jest międzynarodową organizacją non-profit z siedzibą w Gandawie w Belgii, która prowadzi badania nad systemami i sieciami 5G. Organizacja przygotowuje globalne standardy dla tej technologii oraz organizuje dyskusje o regulacjach, m.in. takich jak przyszłe pasma częstotliwości.

Stowarzyszenie zajmuje się także promowaniem działań badawczo-rozwojowych w branży ICT w Unii Europejskiej oraz podnoszeniem konkurencyjności sektora, dostarczając nowe narzędzia i otwierając nowe możliwości produkcyjne w Europie. Partnerzy realizują założenia agendy strategiicznych badań i innowacji opracowanej przez grupę NetWorld2020 ETP oraz wytycznych dla branży opracowanej w ramach inicjatywy 5G Infrastructure PPP.

Więcej informacji o partnerstwie 5G-PPP można znaleźć na stronie: http://5g-ppp.eu/