2015/04/01

Rekordowe przychody i zysk Huawei w 2014 roku

Warszawa, 1 kwietnia 2015: Firma Huawei ogłosiła zaudytowane przez KPMG wyniki finansowe. Raport finansowy za rok 2014 wykazał rekordowe przychody i zysk netto, we wszystkich obszarach biznesowych firmy.

Przychody osiągnięte przez Grupę Huawei wyniosły 288,2 mld CNY (46,5 mld USD), co stanowi wzrost o 20,6% w stosunku do roku 2013. Grupa wypracowała też zysk netto w wysokości 27,9 mld CNY (4,5 mld USD), co stanowi wzrost aż o 32,7% w skali roku.

- Znaczący wzrost przychodów Huawei w roku 2014 wynika z naszej strategii rozszerzania oferty rozwiązań dla transmisji i przetwarzania danych. Wzrost zysku wynika natomiast ze sprawnego zarządzania i poprawy ogólnej efektywności działania naszej firmy - powiedział Ken Hu, Wiceprezes Zarządu i tymczasowy CEO Huawei Group. - Dzięki inwestycjom w takie rozwiązania i obszary, jak cloud computing, Big Data, 5G, SDN i NFV, wierzymy, że jesteśmy dobrze przygotowani do odpowiedzi na nowe wyzwania i szanse biznesowe, jakie stawia przed nami trwająca obecnie era cyfrowej transformacji - dodał Ken Hu.

Wszystkie grupy biznesowe Huawei odnotowały znaczący wzrost w 2014 roku:

Przychody Carrier Business Group wzrosły o 16,4%, osiągając wynik 192,1 mld CNY (31 mld USD). Głównymi czynnikami wzrostu były realizacje wdrożeń związanych z sieciami mobilnymi, przeprowadzane przez firmę na całym świecie.

Przychody Enterprise Business Group wzrosły o 27,3%, osiągając wynik 19,4 mld CNY (3 mld USD). Znaczący wpływ na wyniki miały działania w obszarze sieciowym i rozwiązań IT, włączając w to centra danych w chmurze i sieci agile.

Consumer Business Group odnotowała wzrost przychodów o 32,6% w obszarze rozwiązań konsumenckich, co daje 75,1 mld CNY (12 mld USD). Wynik ten jest efektem rosnącego popytu konsumentów na smartfony i szczególnie silnego wzrostu na rynkach wschodzących.

Huawei kontynuuje też strategię inwestowania w innowacyjność. W 2014 roku firma wydała ponad 40 mld CNY (6,6 mld USD) na badania i rozwój, co stanowi 14,2% zeszłorocznych przychodów i jest kwotą większą o 29,4% - w porównaniu z rokiem 2013. W ciągu ostatniej dekady, Huawei zainwestował ponad 190 mld CNY (30,7 mld USD) w badania i rozwój.

Meng Wanzhou, CFO Huawei, podkreślił: - W roku 2014, Huawei utrzymywał efektywny rozwój i osiągnął zadawalające wyniki finansowe. W poprzednim roku obserwowaliśmy wzrost zarówno przepływów środków pieniężnych, przychodów, ale też i zysku. Wartość środków pieniężnych netto wyniosła 77,9 mld CNY (12,6 mld USD). Ponadto, nasza struktury finansowe i kredytowe są ciągle udoskonalane. Krótkoterminowe i długoterminowe pożyczki Huawei, udzielone głównie przez zagraniczne instytucje finansowe na warunkach rynkowych, wyniosły - według stanu z 31 grudnia 2014 roku – 28,1 mld CNY (4,5 mld USD).

Ken Hu powiedział również: - Rok 2015 pokaże, że technologie ICT - zwłaszcza rozwiązania szerokopasmowe, cloud computing, Big Data oraz Internet Rzeczy (IoT), staną się siłą napędową przekształceń w wielu gałęziach przemysłu. Huawei będzie nadal koncentrował się na strategii rozszerzania oferty rozwiązań dla transmisji i przetwarzania danych, co pozwoli na dostarczeniu naszym klientom produktów i usług najlepszej jakości. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, Huawei staje się strategicznym partnerem dla swoich dostawców, liderem w dostarczaniu przedsiębiorstwom infrastruktury ICT, a także marką tworzącą inteligentne rozwiązania, które cieszą się popularnością i zaufaniem wśród konsumentów.

- Razem z naszymi klientami i partnerami jesteśmy zaangażowani w budowę lepiej połączonego świata. Dzięki temu tworzymy nowe możliwości społecznego postępu, w czym nieodzownie pomagają nam innowacyjne produkty, rozwiązania i usługi teleinformatyczne Huawei - dodał Ken Hu.

(Aktualny kurs wymiany z 31 grudnia 2014 roku: 1 USD = 6,1958 CNY.)

(Wszystkie stawki w tej informacji prasowej zostały obliczone w CNY.)