2015/08/06

Huawei zmodernizuje system GSM-R niemieckiej kolei

[Warszawa, 6 sierpnia 2015r.] Huawei wraz z Siemens Convergence Creators dokona modernizacji systemu GSM-R niemieckiej kolei. Projekt obejmie 12 tys. km sieci kolejowej, czyli 40 proc. obszaru operacyjnego Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn AG dokona modernizacji na terenie całych Niemiec, wprowadzając nową infrastrukturę operacyjną sieci GSM-R. Do 2024 roku planowana jest wymiana 3 300 stacji bazowych i 38 powiązanych z nimi urządzeń sterujących. Dzięki wdrożeniu, koleje niemieckie staną się pionierem w dziedzinie wprowadzania najnowszych technologii łączności radiowej w transporcie kolejowym.

Plan przebudowy wymagał dokonania przez Huawei i Siemens Convergence weryfikacji współdziałania funkcjonującej już infrastruktury GSM-R z nowymi rozwiązaniami. Przeprowadzone testy potwierdziły kompatybilność istniejących komponentów sieci Deutsche Bahn z podsystemami Huawei. Docelowo, infrastruktura Huawei GSM-R zostanie zintegrowana z centralą sieci mobilnej Deutsche Bahn (MSC) i wprowadzi innowacyjne funkcje GSM-R z opcją rozbudowy do usług szerokopasmowych, opartych o standard 4G LTE.

Za pomocą systemu GSM-R przekazywane są najważniejsze komunikaty służbowe w niemieckiej kolei, zarówno pomiędzy dyspozytorami i maszynistami, jak i pozostałymi koordynatorami ruchu pociągów. Sieć GSM-R jest także ważnym elementem infrastruktury Europejskiego Systemu Kontroli Pociągów (ETCS).

Zamówienie Deutsche Bahn zostało podzielone na dwie części. Część południowa - 60 proc. sieci - będzie realizowana przez Nokia Networks, zaś część północną – 40 proc. – zrealizuje konsorcjum Siemens Convergence Creators – Huawei.