2016/12/02

Postulat na rzecz Cyfryzacji Europy

[Bruksela, 29 listopada 2016] Podczas oficjalnego spotkania z przedstawicielami Europarlamentu, grupa 74 studentów uczelni technicznych z krajów Unii Europejskiej zaprezentowała swój „Postulat na rzecz Cyfryzacji Europy”. Dokument jest zbiorem pomysłów, których realizacja, zdaniem młodych specjalistów z sektora teleinformatycznego, przyczyni się do stworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców starego kontynentu.

Postulat został przekazany na ręce Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Annelli Jäätteenmäki oraz członków Europarlamentu, Ilhan Kyuchyuk i Ramony Mănescu. Dokument jest efektem pracy laureatów elitarnego, międzynarodowego programu edukacyjnego firmy Huawei - Seeds for the Future.

Postulat na rzecz Cyfryzacji Europy

Głównym celem opracowania jest zwrócenie uwagi przywódców państw europejskich na zagadnienia związane z transformacją cyfrową. W oparciu o swoje obserwacje i wiedzę z zakresu nowych technologii, a także doświadczenia zdobyte podczas warsztatów w siedzibie głównej Huawei w Shenzhen, studenci podzielili się spostrzeżeniami na temat tego, jak nowe technologie mogą wpłynąć na poprawę jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. W postulacie opisali swoje marzenia jak i obawy związane z nadchodzącymi, głębokimi przemianami cyfrowymi. Autorzy, ze szczególną troską odnieśli się do kwestii:

zwiększenia świadomości o perspektywach i szansach, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny,

podniesienia poziomu inwestycji w rozwój kompetencji cyfrowych oraz umiejętności w kontekście komunikacji międzykulturowych,

wymiany międzynarodowych,

poprawy dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zmniejszenie wykluczenia cyfrowego,

budowy infrastruktury sieciowej, spełniającej rosnące zapotrzebowanie na łączność,

bezpieczeństwa w sieci i zwiększenie ochrony danych.

– Technologie cyfrowe dają niezliczone możliwości. Są dostępne na wyciągnięcie ręki. Dlatego powinniśmy wziąć na siebie odpowiedzialność względem młodszych pokoleń, gwarantując, że wykorzystujemy je w możliwie najlepszy sposób – powiedział przedstawiciel Europarlamentu, Ilhan Kyuchyuk. – Przedstawione postulaty dostarczają nam rzetelne informacje o potrzebach i oczekiwaniach ówczesnej młodzieży.

– Będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać nasze doświadczenie i wiedzę, by pomagać europejskim studentom w ich rozwoju osobistym. Jednocześnie będziemy starać się zapewniać im nowe miejsca pracy – powiedziała Lifang Chen, Wiceprezydent i Przewodnicząca Rady Nadzorczej Huawei, która towarzyszyła studentom podczas wyjazdu do Brukseli. – Rok temu poinformowaliśmy, że w ciągu następnych pięciu lat Huawei przeszkoli 2 tysiące europejskich studentów w naszej siedzibie w Shenzhen. Dzisiaj chciałabym was zapewnić, że będziemy kontynuować nasze zobowiązania.

Obecnie program Seeds for the Future jest realizowany w 77 państwach na całym świecie. W Europie w projekt zaangażowanych jest 27 krajów, gdzie od chwili rozpoczęcia pierwszej edycji w 2011 roku wzięło udział ponad 700 osób. Do roku 2020 firma zadeklarowała, że ponad 2,5 tys. studentów zostanie przeszkolonych przez jej najlepszych ekspertów. Deklaracja jest wkładem firmy Huawei w realizację celów Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży .