Wydanie miesięcznych aktualizacji zabezpieczeń dla modeli flagowych. Aktualizacja zabezpieczeń zawiera poprawki Google.

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera CVE ogłoszone w Biuletynie bezpieczeństwa w Androidzie (sierpień 2018).

Krytyczny:CVE-2018-9427,CVE-2018-9446,CVE-2018-9450

Wysoki:CVE-2018-5383,CVE-2018-9436,CVE-2018-9437,CVE-2018-9438,CVE-2018-9444,CVE-2018-9445,CVE-2018-9448,CVE-2018-9451,CVE-2018-9453,CVE-2018-9454,CVE-2018-9455,CVE-2018-9456,CVE-2018-9458,CVE-2018-9459,CVE-2018-9465

Średni:CVE-2017-1000100,CVE-2017-18307,CVE-2018-5904,CVE-2018-5905,CVE-2018-5908,CVE-2018-5909,CVE-2018-5910

Niski: brak

Już zawarte w poprzednich aktualizacjach:CVE-2017-13210,CVE-2017-18074,CVE-2017-18137,CVE-2017-18138,CVE-2017-18139,CVE-2017-18147,CVE-2017-18279,CVE-2017-8274,CVE-2018-3586,CVE-2018-3592,CVE-2018-5832,CVE-2018-9426

※Więcej informacji na temat poprawek bezpieczeństwa Google można znaleźć w biuletynie bezpieczeństwa w Androidzie(https://source.android.com/security/bulletin).