Friendly User Test

Download

Dołącz do testów:

  • Uruchom aplikację
  • Login
  • wybierz "Osobiste"
  • "Dołącz do projektu"
  • "Dostępne projekty"

Zrezygnuj z testów

  • Uruchom aplikację
  • Login
  • wybierz "Osobiste"
  • "Dołącz do projektu"
  • "Dostępne projekty"
wybierz projekt w którym uczestniczyłeś, wybierz "Wyloguj"

 

kiedy zrezygnujesz z testów, Twój wniosek o dołączenie do testów zostanie usunięty w ciągu 48h, po tym czasie nie będziesz otrzymywać notyfikacji związanych z testami