Registracija za besplatnu garanciju na ekran u periodu od 3 meseca

Registracija za besplatnu garanciju na ekran u periodu od 3 meseca

Dobijate jednu besplatnu zamenu ekrana ukoliko dođe do slučajnog oštećenja ekrana u periodu od 3 meseca od datuma kupovine uređaja.

Registracija za besplatnu garanciju na ekran u periodu od 3 meseca

1.   SN uređaja *

2.   datum kupovine *

Podsetnik:

Ukoliko je uređaj kod Vas i može da se uključi

  •   SN (serijski broj): Otvorite HiCare aplikaciju a potom odaberite opciju "Moji uređaji", SN se nalazi ispod bar koda

Datum kupovine mora biti isti kao i na dokazu o kupovini, u suprotnom kompanija Huawei će odbiti popravku