1. Pronađite najbližu VIP servisnu lokaciju:
2. Saveti: VIP usluga ne pruža uslugu popravka.
    3. Ako ne vidite VIP servisne lokacije, pokušajte izgabrati drugi grad.

    Omogućiti usluge lokacije?

    Kada se omoguće, Huawei može da potraži obližnje servisne centre na osnovu vaše trenutne lokacije.