Vi släpper månatliga säkerhetsuppdateringar för paradmodeller. Denna säkerhetsuppdatering innefattar Google-patchar.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller CVE-meddelandet i Android-säkerhetsbulletinen från november 2018.

Allvarlig:CVE-2017-18317,CVE-2018-11264,CVE-2018-9527

Hög:CVE-2016-10502,CVE-2017-18318,CVE-2018-11905,CVE-2018-11995,CVE-2018-11996,CVE-2018-5870,CVE-2018-5877,CVE-2018-5916,CVE-2018-9523,CVE-2018-9524,CVE-2018-9539,CVE-2018-9540,CVE-2018-9541,CVE-2018-9542,CVE-2018-9544,CVE-2018-9545

Medel:CVE-2018-9347,CVE-2018-9457

Låg: ingen

Redan inkluderad i tidigare uppdateringar:CVE-2016-10394,CVE-2017-18124,CVE-2018-11824,CVE-2018-5914

※Mer information om Googles säkerhetsuppdateringar, finns i säkerhetsbulletinerna för Android(https://source.android.com/security/bulletin).