Vi släpper månatliga säkerhetsuppdateringar för paradmodeller. Denna säkerhetsuppdatering innefattar Google-patchar.

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller CVE-meddelandet i Android-säkerhetsbulletinen från januari 2019.

Allvarlig:CVE-2018-9583

Hög:CVE-2018-10877,CVE-2018-10880,CVE-2018-10882,CVE-2018-11962,CVE-2018-12014,CVE-2018-17182,CVE-2018-9582,CVE-2018-9584,CVE-2018-9585,CVE-2018-9586,CVE-2018-9587,CVE-2018-9588,CVE-2018-9589,CVE-2018-9590,CVE-2018-9591,CVE-2018-9592,CVE-2018-9593,CVE-2018-9594

Medel: ingen

Låg: ingen

Redan inkluderad i tidigare uppdateringar:CVE-2018-3595,CVE-2018-5867,CVE-2018-5868,CVE-2018-5869,CVE-2018-5913

※Mer information om Googles säkerhetsuppdateringar, finns i säkerhetsbulletinerna för Android(https://source.android.com/security/bulletin).

För detaljer om Huawei fixar, seAnnonsering om sårbarhet för Huaweis säkerhet för enhet.