Registrering för 3 fria månader med skärmgaranti

Registrering för 3 fria månader med skärmgaranti

Vid ett tillfälle får du en kostnadsfri ersättning av din skärm på din enhet under dina 3 första månader efter ditt inköp.

Registrering för 3 fria månader med skärmgaranti

1.  Apparatens SN *

2.  Inköpsdatum *

  Serienummer: Öppna ”HiCare” appen som ligger förinstallerad på din telefon. Välj ”Jag” -> ”Mina enheter”. Där ser du en streckkod, nummret under streckoden är telefonens serienummer.

  Viktigt: Fyll i samma inköpsdatum som datumet på ditt kvitto, i annat fall avslås reparationen.