2015/09/17

HUAWEI prezentuje víziu inteligentného mesta

HUAWEI prezentuje víziu inteligentného mesta

Bratislava, 17.9.2015: Spoločnosť HUAWEI, ako popredný svetový dodávateľ riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT), je jedným z partnerov vedeckého Sympózia o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií. Na sympóziu spoločnosť HUAWEI predstaví víziu inteligentného mesta (Smart City) a víziu národnej stratégie širokopásmového pripojenia (National Broadband Strategy). Sympózium je možné sledovať aj online.

S cieľom úspešne zdieľať skúsenosti a objaviť možnosti budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy sa 21. - 23. septembra uskutoční 2. Sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií. Rokovaní sa zúčastnia predstavitelia Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy - Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenskej republiky, Slovinska a Srbska.

Sympózium poskytne príležitosť pre vládnych predstaviteľov, expertov a manažérov v oblasti inovácií, vytvoriť vzájomne prospešné vzťahy a umožniť zdieľanie znalostí a ideí. Sympózium zahŕňa prednášky slovenských expertov v oblasti inovácií a technológií a taktiež návštevy spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Začiatok Sympózia, 21. septembra môžete sledovať online na www.cvtisr.sk/symposium kde je umiestnený link na online prenos.

Hlavnými organizátormi vedeckého Sympózia je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií a Slovensko-čínska obchodná komora, ďalej národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo financií SR, Žilinská univerzita, Slovenská akadémia vied a spoločnosti KPKG, HUAWEI, Ernst & Young, BIC Bratislava, CEIT Group, Mesnac, United Industries.

Kontakt pre médiá:

Jozef Orgonáš

jozef.orgonas@inspiro-solutions.sk

Inspiro Solutions s.r.o. v zastúpení pre Slovensko:

agentúra orgi.sk {pr. event. with love.}

phone: +421 905 456 074

O spoločnosti HUAWEI

HUAWEI je popredným svetovým dodávateľom riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT). Cieľom spoločnosti je budovať lepšie prepojený svet, pôsobiť ako zodpovedná spoločnosť, inovátor informačnej spoločnosti a spoluprácou prispievať k rozvoju celého priemyslu. 170 000 zamestnancov HUAWEI po celom svete vytvára maximálnu hodnotu pre telekomunikačných operátorov, podniky a koncových spotrebiteľov. Inovatívne ICT riešenia, produkty a služby HUAWEI sa používajú vo viac ako 170 krajinách a regiónoch a slúžia viac ako tretine svetovej populácie. HUAWEI v súčasnej dobe zamestnáva v Európe viac ako 9900 zamestnancov, z ktorých 1200 pracuje v oblasti výskumu a vývoja (R&D). Spoločnosť má 18 výskumných a vývojových centier v ôsmych európskych krajinách (Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Švédsko a Veľká Británia) a prevádzkuje rad spoločných inovačných centier v spolupráci s telekomunikačnými a ICT partnermi.

HUAWEI Enterprise BG je dodávateľom ICT riešení a služieb pre podnikový sektor: od štátnej a verejnej správy, cez priemyselné podniky, bankovníctvo a finančníctvo, až po dopravu, energetiku, utility a ďalšie oblasti. Zameriava sa na poskytovanie infraštruktúry, komunikačných nástrojov, produktov pre dátové centrá a cloud computing či priemyselné aplikácie.