find-model

Sprievodca vyhľadaním čísla modelu produktu

Nasledujúce postupy môžete použiť na vyhľadanie čísla modelu akéhokoľvek zariadenia Huawei, ktoré ste si zakúpili.
(Nasledujúce obrázky slúžia len ako pomôcka. Umiestnenie informácie o modeli výrobku sa môže líšiť v závislosti od druhu a modelu výrobku.)

TELEFÓNY

1. Obal výrobku:   Vyhľadajte výrobný štítok na vonkajšom obale výrobku. Výrobný štítok sa nachádza na bočnej strane obalu a obsahuje základné informácie o výrobku vrátane čísla modelu tak, ako to je znázornené na nasledujúcom obrázku.2. Typový štítok:   Vyhľadajte typový štítok na zadnej strane telefónu. Prístup k typovému štítku je umožnený len v tom prípade, že je zadný kryt odnímateľný. Ak je batéria vyberateľná, typový štítok sa nachádza za batériou.
Nasledujúci obrázok slúži len ako pomôcka.3. V nastavení telefónu:   Vyhľadajte číslo modelu v nastaveniach systému. Otvorte ponuku   Settings (Nastavenia) > About phone (Informácie o telefóne) > Model number (Číslo modelu) .MOBILNÉ BROADBAND

Mobilná WiFi (E5):
1. Obal výrobku:   Vyhľadajte výrobný štítok na vonkajšom obale výrobku. Výrobný štítok sa nachádza na bočnej strane obalu a obsahuje základné informácie o výrobku vrátane čísla modelu tak, ako to je znázornené na nasledujúcom obrázku.2. Typový štítok:   Vyhľadajte typový štítok na zadnej strane výrobku.
Odstráňte zadný kryt alebo vyberte batériu z výrobku a získate prístup k typovému štítku s informáciou o čísle modelu tak, ako to je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.


  

USB modem
1. Označenie na výrobku:   Skontrolujte vonkajší povrch výrobku tak, ako to je znázornené na nasledujúcom obrázku.2. Typový štítok:   Skontrolujte typový štítok odstránením krytu, ako to je znázornené na nasledujúcom obrázku.CPE
1. Obal výrobku:   Vyhľadajte výrobný štítok na vonkajšom obale výrobku. Výrobný štítok sa nachádza na bočnej strane obalu a obsahuje základné informácie o výrobku vrátane čísla modelu tak, ako to je znázornené na nasledujúcom obrázku.2. Typový štítok:   Vyhľadajte typový štítok, ktorý sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane výrobku tak, ako to je znázornené na nasledujúcom obrázku.WEARABLES


1. Obal výrobku:   Vyhľadajte výrobný štítok na vonkajšom obale výrobku tak, ako to je zobrazené na nasledujúcom obrázku.2. Označenie na výrobku:   Skontrolujte vonkajší povrch výrobku tak, ako to je znázornené na nasledujúcich obrázkoch.

Náramky TalkBandHUAWEI FITHodinky Huawei WatchINTELIGENTNÉ VÝROBKY DO DOMÁCNOSTI

Smerovač
1. Obal výrobku:   Vyhľadajte výrobný štítok na vonkajšom obale výrobku. Výrobný štítok sa nachádza na bočnej strane obalu a obsahuje základné informácie o výrobku vrátane čísla modelu tak, ako to je znázornené na nasledujúcom obrázku.2. Typový štítok:   Vyhľadajte typový štítok, ktorý sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane výrobku tak, ako to je znázornené na nasledujúcom obrázku.: