Registrujte sa pre získanie 3 mesačnej záruky na displej

Registrujte sa pre získanie 3 mesačnej záruky na displej

Získajte možnosť jednej bezplatnej výmeny displeja alebo zadného krytu vášho zariadenia v prípade akéhokoľvek náhodného poškodenia v prvých troch mesiacoch od zakúpenia.

Registrujte sa pre získanie 3 mesačnej záruky na displej

1.   IMEI / SN zariadení *

2.   Dátum nákupu *

Doplňujúce informácie

Pokiaľ máte zariadení pri sebe a je možné ho zapnúť

  •   IMEI: Vytočte na číselníku kód *#06# na získanie IMEI. Funguje u väčšiny zariadení. Pokiaľ máte verziu Dual-SIM, zobrazia sa vám dve IMEI, v tomto prípade prosím uveďte to prvé
  •   SN (sériové číslo): otvorte aplikáciu HiCare, vyberte "Já", potom "Moje zariadenie", SN je zobrazené pod čiarovým kódom.

Dátum nákupu, ktorý uvediete, sa musí zhodovat s dátumom nákupu na účtenke, v opačnom prípade bude žiadosť o uplatnenie Premium servisu zamietnutá zo strany Huawei.