connected

Stay Connected, Wherever You Are
HUAWEI Mate 8 ใช้หน่วยประมวลผล HiSilicon RF ซึ่งสนับสนุนการเชื่อมต่อช่องทางและคลื่นความถี่มากขึ้น สามารถรองรับได้สูงสุด 4 ช่องสัญญาณ 2G/9, 3G/18, 4G และ 1334 พารามิเตอร์ที่ให้บริการในพื้นที่ 217 ประเทศ ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายและสัญญาณความถี่ทั่วโลกได้มากขึ้น
Lightning-fast Browsing Speeds
สัมผัสกับประสบการที่น่าตื่นตาตื่นใจในการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์, ฟังเพลง, ชมภาพยนตร์หรือเล่นเกมส์ออนไลน์ ที่รวดเร็วกว่าที่คุณจินตนาการ กับการเชื่อมต่อความเร็วสูง ultra-fast Cat 6 4G LTE เชื่อมต่อและดาวน์โหลดที่ความเร็ว 30 เมกกะบิต ต่อ วินาที
ถัดไป
Make a Friend that Knows You Best