camera

HUAWEI Mate 9 Pro รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K พร้อมระบบกันภาพสั่น และยังใช้การบีบอัดมาตรฐาน H.265 ช่วยบีบอัดให้ขนาดไฟล์วิดีโอลดลงถึง 50%*

*ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบจากศูนย์วิจัยหัวเว่ย เปรียบเทียบกับ HUAWEI Mate 8