power

ฉลาดกว่า เย็นกว่า และปลอดภัยกว่า ด้วยกระแสไฟต่ำ 4.5V พร้อมด้วยกำลังชาร์จ 5A ทำให้ HUAWEI SuperCharge ระบบชาร์จเร็วที่รวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ เร็วกว่า HUAWEI Mate 8 ถึง 50% ระบบควบคุม 5 ชั้น สำหรับกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิ ช่วยให้การชาร์จของ HUAWEI Mate 9 รวดเร็วและปลอดภัย