เรากำลังเผยแพร่การอัปเดตด้านความปลอดภัยรายเดือนสำหรับรุ่นทดลอง การอัปเดตเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนี้มีโปรแกรมเสริมของ Google

การอัปเดตการรักษาความปลอดภัยนี้มี CVE ที่ประกาศไว้ในข่าวการรักษาความปลอดภัย Android มกราคม 2019:

รุนแรง:CVE-2018-9583

สูง:CVE-2018-10877,CVE-2018-10880,CVE-2018-10882,CVE-2018-11962,CVE-2018-12014,CVE-2018-17182,CVE-2018-9582,CVE-2018-9584,CVE-2018-9585,CVE-2018-9586,CVE-2018-9587,CVE-2018-9588,CVE-2018-9589,CVE-2018-9590,CVE-2018-9591,CVE-2018-9592,CVE-2018-9593,CVE-2018-9594

ปานกลาง: ไม่มี

ต่ำ: ไม่มี

รวมอยู่ในการอัปเดตก่อนหน้านี้แล้ว:CVE-2018-3595,CVE-2018-5867,CVE-2018-5868,CVE-2018-5869,CVE-2018-5913

※สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเสริมด้านความปลอดภัยของ Google โปรดดูประกาศด้านการรักษาความปลอดภัย Android(https://source.android.com/security/bulletin)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Huawei โปรดดูที่ประกาศเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ Huawei.