เปิดใช้งานฟังก์ชันของปุ่ม Home, PgUp, PgDn และ End

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: HUAWEI MateBook X(2020 intel i5/16gb/512gb),HONOR MagicBook Pro(amd r5-4600h/16gb/512gb、amd r5-4600h/8gb/256gb),HUAWEI MateBook B3-410(intel i5-10210u/8gb/512gb/uhd620),HUAWEI MateBook B3-520(intel i5/8g/512g/uma/non-touch),HUAWEI MateBook 14(amd 2020 amd r5/16g/512g/touch、2021 intel i5/16g/512g/touch、  intel i5/8g/512g/mx250、amd 2020 amd r5/8g/512g/ uma/non-touch、  intel i5/8g/256g/mx250、  intel i7/8g/512g/mx250、2021 intel i7/8g/512g/uma/touch、2021 intel i7/16g/512g/touch、amd 2020 amd r5/16g/512g、2020 intel i5/16g/512gb/ mx350/ touch、 2020 intel i7/16g/512gb/ mx350/ touch、2021 intel i7/16g/512g/ uma/touch、  intel i5/8g/256g/touch screen、  intel i5/16g/512g、amd 2020 amd r7/16g/512g/touch、2021 intel i5/8g/512g/non-touch、 intel i5/8g/256g、  intel i7/16g/512g/mx250/touch screen、 2020 intel i5/8g/512gb/ mx350、amd 2020 amd r7/16g/512g/ uma/touch、amd 2020 amd r5/8g/256g),HUAWEI MateBook 16(r7+16g+512g+uma、r5+16g+512g +uma),HUAWEI MateBook 14s( intel i7/16g/1tb/uma/touch、2022/i5/16g/512g/uma/ touch、2022/i7/16g/512g/uma/ touch、 intel i5/8g/512g/ uma/touch、 intel i5/16g/512g/ uma/touch、2022/i7/16g/1tb/uma/ touch、 intel i7/16g/512g/ uma/touch),HONOR MagicBook(2019 r5/8gb/256gb),HUAWEI MateBook B7,HUAWEI MateBook 13s( intel i5/8g/512g/ uma/touch、 intel i5/16g/512g/uma/touch、 intel i7/16g/512g/ uma/touch),HUAWEI MateBook D 16(amd ryzen™ 5 4600h/8g/512g /amd radeon™ graphics、amd ryzen™ 5 4600h/16g/512g/amd radeon™ graphics、amd ryzen™ 7 4800h/16g/512g/amd radeon™ graphics),HONOR MagicBook 14(amd r5-4500u/8gb/256gb、amd r5/8g/256g、amd r5-4500u/8gb/512gb、amd r5/8g/512g),HUAWEI MateBook B5-430(huawei matebook b5 430 intel i5/16g/512g/ uma/ non-touch、intel i5/8g/512g/ non-touch),HUAWEI MateBook D 14(amd r5-4500u/8gb/256gb、amd r5-4500u/8gb/512gb、intel i7/16gb/512g、amd r5-4500u/16gb/512gb、intel i5/16gb/512gb、mx250 i5+8g+512g、huawei matebook b3-420intel i7/16g/512g/uma/non-touch、amd r5-4700u/16gb/512gb、intel i5/8gb/256gb、intel i3-10110u/8gb/256gb/uhd620、amd r5/8g/512g、huawei matebook b3-420intel i3/8g/256g/uma/non-touch),HUAWEI MateBook D 15(amd r5-4500u/8gb/256gb、amd r5/8g/256g、i5+8g+256g、amd r5-4500u/8gb/512gb、amd r5-4500u/16gb/512gb、intel i5/16gb/512gb、amd r5/8g/256g/1tb hdd、mx250 i5+8g+1tb+256g、amd r5-4700u/16gb/512gb、huawei matebook b3-520intel i7/16g/512g/uma/non-touch、bohre-wfe9a-intel tgl up3-r i7-1195g7-ddr4 16gb-ssd 512gb、intel i3-10110u/8gb/256gb/uhd620),HUAWEI MateBook B3-510(intel i3/8gb/256gb/uma/non-touch),HUAWEI MateBook B3-420(intel i5/8g/512g/uma/non-touch),HUAWEI MateBook B5-420(  intel i7/16g/1t/ uhd620/touch),HUAWEI MateBook X Pro(2020 inte i5/16gb/512gb/mx250、2019 intel i7/16g/1t/uhd620、2020 inte i7/16gb/512gb/mx250、2020 intei5/16gb/512gb、2020 inte i7/16gb/1tb/mx250、2022 i7/16g/512g/intel iris® xe graphics、2021 intel i5/8gb/512gb、2021款 intel i5/8gb/256gb/集显、2022 i5/16g/512g/intel iris® xe graphics、 2019 intel i7/16g/1t/mx250、2020 inte i7/16gb/1tb、2020 intel i5/8gb/512gb、2022 12th gen core、2021 intel i7/16gb/1tb、2021 intel i5/16gb/512gb、 2019 intel i7/8g/512g/mx250、2022 premium edition、2021 intel i7/16gb/512gb、2022 i7/16g/1t/intel iris® xe graphics、2019  intel i5/8g/512g、 2019 intel i5/8g/512g/mx250),HUAWEI MateBook 13( intel i7/8g/512g/mx250、2021 intel i5/16g/512g/touch、2020  intel i5/16g/512g/ mx250/touch、2021 intel i7/16g/512g/touch、 ryzen amd r5/8g/256g、2020  intel i5/8g/512g、2021 intel i5/8g/512g/non-touch、 ryzen amd r5/8g/512g、2020  intel i5/8g/512g/mx250、2021 intel i7/8g/512g/ uma/touch、2021 intel i7/16g/512g/ uma/ touch、 intel i5/8g/512g/mx250、2021 intel i5/16g/512g/ uma/touch),HUAWEI MateBook D((2018)i5/8gb/256gb/uma、(2018)、i5 8gb 128g+500g、i5 4gb 128g+500g 940mx)
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้:
ผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือก
ไม่พบผลลัพธ์ที่คุณค้นหา โปรดเลือกอีกครั้ง
zoom in pic
เปิดใช้งานฟังก์ชันของปุ่ม Home, PgUp, PgDn และ End

กดปุ่ม Fn และปุ่มลูกศรที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันของปุ่ม Home, PgUp, PgDn และ End

การกดปุ่มร่วมกัน

ปุ่มฟังก์ชัน

Fn + ปุ่มลูกศรซ้าย

ปุ่ม Home

Fn + ปุ่มลูกศรขึ้น

ปุ่ม PgUp

Fn + ปุ่มลูกศรลง

ปุ่ม PgDn

Fn + ปุ่มลูกศรขวา

ปุ่ม End

เป็นประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นของคุณ