แล็ปท็อป
1. คำนำ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรู้สึกพึงพอใจกับสินค้าใหม่ของเรา หัวเว่ยประเทศไทยได้กำหนดนโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ เรายินดีให้บริการที่เกี่ยวข้อง
2. การบริการการรับประกัน
  2.1. จุดประสงค์และขอบเขตการรับประกัน
  2.1.1 เครื่อง PC
  2.2. การบริการการรับประกัน
  2.2.1 บริการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 1. 2.2.1.1 ระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 2. ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
  หากมีข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพโดยข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์นั้นไม่ได้มาจากการกระทำของผู้ใช้งานและไม่ใช่ปัญหาซอฟต์แวร์ คุณสามารถเลือกคืนผลิตภัณฑ์ได้ครั้งเดียวตามราคาในใบเสร็จรับเงิน
 3. 2.2.1.2 ข้อแนะนำในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 4. (1) หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกเพื่อขอรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 5. (2) หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าออนไลน์ โปรดดำเนินการขอเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ตามคู่มือข้อแนะนำบนเว็บไซต์กรุณา สำรองข้อมูลและลบข้อมูลส่วนตัวก่อนที่จะเข้ารับการบริการ
 6. (3) โปรดสำรองและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนส่งคืนอุปกรณ์
 7. (4) ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนทำการแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์:
ประภทการบริการ ตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริม
อยู่ในสภาพสมบูรณ์
กล่องอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลในใบเสร็จเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
การส่งคืน
  2.2.2 บริการงานซ่อมบำรุงรักษา
 1. 2.2.2.1 ระยะเวลาซ่อมบำรุงรักษาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. (1) บริการบำรุงรักษาตัวเครื่องฟรี
 3. a) ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ หากพบปัญหาการใช้งานหรือการทำงานของตัวเครื่องที่ไม่ได้เกิดจากความเสียหายของผู้ใช้งาน คุณสามารถรับการบริการซ่อมบำรุงรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. b) วันที่เริ่มต้นการรับประกันผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า POP)
 5. c) ใบแจ้งหนี้, สำเนาใบแจ้งหนี้, ใบรับประกันสินค้าสามารถใช้เป็น POP ได้ หากคุณไม่สามารถให้ใบเสร็จรับเงิน (POP) วันที่เริ่มต้นการรับประกันจะถูกนับเป็นระยะเวลา 90 วันโดยเริ่มนับหลังจากวันที่ผลิต (ระบุโดยหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์)
 6. d) สำหรับรายละเอียดคุณสามารถคลิก "ระยะเวลาการรับประกัน & แบบสอบถามบริการสนับสนุน" เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะเวลารับประกันหรือไม่
 7. (2) ฟรีบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เสริม:
 8. a) อุปกรณ์เสริมพร้อมอุปกรณ์สามารถซ่อมแซมได้ฟรีและระยะเวลาการบำรุงรักษาฟรีมีดังนี้:
  อุปกรณ์ ระยะเวลาประกัน หมายเหตุ
  แบตเตอรี่ ระยะเวลา1ปี จาก POP
  ที่ชาร์จ ระยะเวลา1ปี จาก POP
  อื่นๆ ไม่รับประกัน ทดสอบเมื่อซื้อ
 1. b) ใบแจ้งหนี้, สำเนาใบแจ้งหนี้, ใบรับประกันสินค้าสามารถใช้เป็น POP ได้ หากคุณไม่สามารถให้ใบเสร็จรับเงิน (POP) วันที่เริ่มต้นการรับประกันจะถูกนับเป็นระยะเวลา 90 วันโดยเริ่มนับหลังจากวันที่ผลิต (ระบุโดยหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์)
 2. 2.2.2.2 คู่มือการบำรุงรักษา
 3. (1) คุณสามารถคลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่อสอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของหัวเว่ยที่ใกล้ที่สุดได้ที่:
  https://consumer.huawei.com/th/support/service-center/
 4. (2) คุณสามารถเลือกซ่อมด้วยบริการรับส่งถึงบ้าน (Door to Door Service) โดยคุณสามารถยืนยันล่วงหน้ากับศูนย์บริการนั้นว่าให้บริการนี้หรือไม่
 5. (3) โปรดสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนส่งซ่อมบำรุงรักษา
 6. (4) ขอแนะนำให้เก็บหลักฐานการซื้อขายไว้ เมื่อคุณส่งอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา
 7. 2.2.2.3 การรับผิดชอบต่อคุณภาพของงานซ่อมบำรุงรักษา
 8. 1) สำหรับการซ่อมนอกเงื่อนไขการรับประกัน อะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนในอุปกรณ์จะได้การรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ซ่อมเสร็จวันสุดท้าย
 9. 2) สำหรับการซ่อมนอกเงื่อนไขการรับประกัน อุปกรณ์เสริมที่ถูกเปลี่ยนในอุปกรณ์จะได้การรับประกันเป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ซ่อมเสร็จวันสุดท้าย
 10. 3) เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของหัวเว่ยจะแจ้งและอธิบายข้อจำกัดของการรับประกันนี้ให้คุณทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว
 11. 2.2.3 รายละเอียดนอกเงื่อนไขการรับประกัน
 12. 2.2.3.1 รายละเอียดที่นอกเหนือการรับประกันของตัวเครื่อง (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)
 13. (1) ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือการโหลดและการขนถ่ายระหว่างการส่งคืนหรือการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
 14. (2) การดัดแปลง การถอดประกอบ หรือการซ่อมแซมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวเว่ย
 15. (3) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งาน เช่น ความเสียหายจากของเหลว การตก ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม ใช้แรงบีบอัดมากเกินไป เมนบอร์ดผิดรูปจากเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงการใช้สินค้าหัวเว่ยร่วมกับอุปกร์ที่ไม่ได้มาตรฐานอื่นๆ เช่น อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด แตก เสียหายหรือผิดรูป และสายไฟที่ชำรุดเสียหายหรือเปลือย
 16. (4) สินค้าที่ผิดปกติหรือเสียหาย เนื่องจากไม่ได้ติดตั้ง ใช้งาน ดูแลรักษา หรือเก็บรักษาตามคำแนะนำ
 17. (5) ชื่อรุ่นหรือหมายเลขสินค้าในใบรับรองการรับประกันไม่สอดคล้องกับสินค้าจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงใบรับรองการรับประกัน
 18. (6) แผ่นป้ายชื่อผลิตภัณฑ์, บาร์โค้ด SN และฉลากการรับประกันถูกลบออกหรือชำรุดเสียหายโดยไม่สามารถระบุข้อมูลได้
 19. (7) ไม่มีบัตรการบำรุงรักษาและใบแสดงการซื้อขายสินค้าที่ถูกต้อง (ไม่รวมถึงสิ่งอื่นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน)
 20. (8) สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน
 21. (9) ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยของเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และอุทกภัย
 22. 2.2.3.2 รายละเอียดที่นอกเหนือการรับประกันของอุปกรณ์เสริม
 23. (1) อุปกรณ์เสริมเช่นฟิล์มรันรอย ฝาครอบป้องกันและเคสที่ไม่อยู่ในการรับประกันจะถูกระบุในระหว่างการซื้อ
 24. (2) ไม่มีบัตรกำนัลการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง (ไม่รวมบัตรกำนัลที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์อยู่ภายในระยะเวลารับประกัน)
 25. (3) ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือพฤติกรรมที่ของลูกค้า หรือสัมผัสกับของเหลว
 26. (4) อุปกรณ์เสริมไม่ได้เป็นของผู้ผลิตดั้งเดิม
 27. (5) สถานการณ์อื่นที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน
 • 3. ข้อมูลเพิ่มเติม
  1. 3.1. ข้อมูลที่แจ้งข้างต้นใช้สำหรับสินค้าหัวเว่ยที่ได้รับการอนุญาตถูกต้อง และจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
  2. 3.2. เฉพาะสินค้ารุ่นที่ได้รับการรับรองจากหัวเว่ยประเทศไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหัวเว่ย
  3. 3.3. หัวเว่ยจะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันอื่นใดที่ไม่ได้รับประกันโดยหัวเว่ยที่เกิดขึ้นจากการกระทำระหว่างผู้ขายกับลูกค้า