โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ท
1. คำนำ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะรู้สึกพึงพอใจกับสินค้าใหม่ของเรา หัวเว่ยประเทศไทยได้กำหนดนโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ย ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ในรายละเอียดด้านล่างนี้:
2. การรับประกัน
  2.1. รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน
  2.1.1 โทรศัพท์มือถือ
  2.1.2 แท็บเล็ท
  2.2. การบริการการรับประกัน
  2.2.1 บริการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 1. 2.2.1.1 ระยะเวลาในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 2. ภายใน 7 วันหลังจากการซื้อ (รวมทั้งหมด 7 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ)
  หากมีข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพโดยข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นของอุปกรณ์นั้นไม่ได้มาจากการกระทำของผู้ใช้งานเกิดขึ้นกับอุปกรณ์และไม่ใช่ปัญหาซอฟต์แวร์ คุณสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยรุ่นและสเปคเดียวกันหรือรับการซ่อมแซมในระยะเวลาการรับประกัน
 3. 2.2.1.2 ข้อแนะนำในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 4. (1) หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกเพื่อขอรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
 5. (2) หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าออนไลน์ โปรดดำเนินการขอเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ตามคู่มือข้อแนะนำบนเว็บไซต์
 6. (3) โปรดสำรองและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนส่งคืนอุปกรณ์
 7. (4) ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนทำการแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์:
ประภทการบริการ ตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริม
อยู่ในสภาพสมบูรณ์
กล่องอุปกรณ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ข้อมูลในใบเสร็จเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อมูล
การส่งคืน
  2.2.2 บริการงานซ่อมบำรุงรักษา
 1. 2.2.2.1 ระยะเวลาซ่อมบำรุงรักษาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
 2. (1) การซ่อมบำรุงรักษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์
 3. a) ภายในระยะเวลารับประกันนับจากวันที่ซื้อ หากพบปัญหาการใช้งานหรือการทำงานของตัวเครื่องที่ไม่ได้เกิดจากความเสียหายของผู้ใช้งาน ลูกค้าสามารถรับการบริการซ่อมบำรุงรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  รุ่นผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาการรับประกัน หมายเหตุ
  โทรศัพท์มือถือ (นอกเหนือจากรุ่น Mate30 ซีรี่ย์) 12 เดือน
  โทรศัพท์มือถือ (Mate30 ซีรี่ย์) 24 เดือน
  แท็บเล็ท 12 เดือน
 1. b) วันที่เริ่มต้นการรับประกันผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า POP)
 2. c) ใบแจ้งหนี้, สำเนาใบแจ้งหนี้, ใบรับประกันสินค้าสามารถใช้เป็น POP ได้ หากคุณไม่สามารถให้ใบเสร็จรับเงิน (POP) วันที่เริ่มต้นการรับประกันจะเป็น 90 วันหลังจากวันที่ผลิต (ระบุโดยหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์) สำหรับรายละเอียดคุณสามารถคลิก "ระยะเวลาการรับประกัน & แบบสอบถามบริการสนับสนุน" เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในระยะเวลารับประกันหรือไม่
 3. 2.2.2.2 คู่มือการบำรุงรักษา
 4. (1) คุณสามารถคลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่อสอบถามศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของหัวเว่ยที่ใกล้ที่สุดได้ที่:
  https://consumer.huawei.com/th/support/service-center/
 5. (2) คุณสามารถเลือกซ่อมด้วยบริการรับส่งถึงบ้าน (Door to Door Service) โดยคุณสามารถยืนยันล่วงหน้ากับศูนย์บริการนั้นว่าให้บริการนี้หรือไม่
 6. (3) โปรดสำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนส่งซ่อมบำรุงรักษา
 7. (4) ขอแนะนำให้เก็บหลักฐานการซื้อขายไว้ เมื่อคุณส่งอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา
 8. 2.2.2.3 การรับผิดชอบต่อคุณภาพของงานซ่อมบำรุงรักษา
 9. 1) ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกัน หากมีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ท (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) การรับประกันของอุปกรณ์ใหม่ จะเริ่มนับระยะเวลาการรับประกันต่อเนื่องจากระยะเวลาการรับประกันของอุปกรณ์เดิมโดยอ้างอิงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน
  หมายเหตุ:
  หากระยะการรับประกันเหลือน้อยกว่า 90 วัน ระยะเวลาการรับประกันจะถูกนับเป็น 30 วัน และหากเกิน 90 วัน ระยะเวลาการรับประกันเดิมจะยังคงดำเนินต่อไป
 10. 2) สำหรับการซ่อมนอกเงื่อนไขการรับประกัน อะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนในอุปกรณ์จะได้การรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ซ่อมเสร็จวันสุดท้าย
 11. 3) เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของหัวเว่ยจะแจ้งและอธิบายข้อจำกัดของการรับประกันนี้ให้คุณทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว
 12. 2.2.3 รายละเอียดนอกเงื่อนไขการรับประกัน
 13. 2.2.3.1 รายละเอียดที่นอกเหนือการรับประกันของโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ท (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)
 14. (1) ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือการโหลดและการขนถ่ายระหว่างการส่งคืนหรือการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
 15. (2) การดัดแปลง การถอดประกอบ หรือการซ่อมแซมใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวเว่ย
 16. (3) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งาน เช่น ความเสียหายจากของเหลว การตก ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม ใช้แรงบีบอัดมากเกินไป เมนบอร์ดผิดรูปจากเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงการใช้สินค้าหัวเว่ยร่วมกับอุปกร์ที่ไม่ได้มาตรฐานอื่นๆ เช่น อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ชำรุด แตก เสียหายหรือผิดรูป และสายไฟที่ชำรุดเสียหายหรือเปลือย
 17. (4) สินค้าที่ผิดปกติหรือเสียหาย เนื่องจากไม่ได้ติดตั้ง ใช้งาน ดูแลรักษา หรือเก็บรักษาตามคำแนะนำ
 18. (5) ชื่อรุ่นหรือหมายเลขสินค้าในใบรับรองการรับประกันไม่สอดคล้องกับสินค้าจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงใบรับรองการรับประกัน
 19. (6) แผ่นป้ายชื่อผลิตภัณฑ์, บาร์โค้ด SN และฉลากการรับประกันถูกลบออกหรือชำรุดเสียหายโดยไม่สามารถระบุข้อมูลได้
 20. (7) ไม่มีบัตรการบำรุงรักษาและใบแสดงการซื้อขายสินค้าที่ถูกต้อง (ไม่รวมถึงสิ่งอื่นที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน)
 21. (8) สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน
 22. (9) ความผิดปกติหรือความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยของเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว และอุทกภัย
 • 3. ข้อมูลเพิ่มเติม
  1. 3.1. ข้อมูลที่แจ้งข้างต้นใช้สำหรับสินค้าหัวเว่ยที่ได้รับการอนุญาตถูกต้อง และจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
  2. 3.2. เฉพาะสินค้ารุ่นที่ได้รับการรับรองจากหัวเว่ยประเทศไทย โดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหัวเว่ย
  3. 3.3. หัวเว่ยจะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันอื่นใดที่ไม่ได้รับประกันโดยหัวเว่ยที่เกิดขึ้นจากการกระทำระหว่างผู้ขายกับลูกค้า