Kích thước

43,6 x 23,2 x 17,8mm (mỗi bên tai nghe)
80,2 x 33,3 x 28,8mm (ốp sạc)

TRỌNG LƯỢNG

5,5g (per earbud)
45,5g (charging case)

*Kích thước sản phẩm, trọng lượng sản phẩm và các thông số kỹ thuật liên quan chỉ là các giá trị lý thuyết. Tính toán trên thực tế giữa các sản phẩm cá nhân có thể khác nhau. Mọi thông số kỹ thuật đều phải theo sản phẩm thực tế.

MÀU SẮC
  • Đen
  • Trắng

Phương thức kết nối

Bluetooth 4.2

Pin

55mAh (mỗi bên tai nghe)
410mAh (ốp sạc)

*Giá trị điển hình. Dung lượng trên thực tế có thể khác biệt đôi chút. Dung lượng này là dung lượng pin danh nghĩa. Dung lượng pin thực tế cho từng sản phẩm riêng có thể cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với dung lượng pin danh nghĩa.

Loại

Tai nghe nhét tai

Trình điều khiển

⌀Trình điều khiển năng động 7mm

Đánh giá IP

IPX4

Thời gian chơi nhạc

3tiếng (trong 1 lần sạc),
12tiếng (với ốp sạc)

Sạc

1tiếng

Cổng sạc

Micro USB