TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Trang web Huawei này là một trang web được cung cấp bởi Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (sau đây gọi là "chúng tôi" hoặc "Huawei") nhằm gửi tới bạn thông tin và cập nhật mới nhất sản phẩm.
1. Dữ liệu nào sẽ được chúng tôi thu thập về bạn?
Là một phần của mẫu đăng ký, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố này. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào cho phép Huawei xác định bạn là người dùng.
Chúng tôi thu thập và xử lý những dữ liệu sau
1. Họ Tên:
2. Email:
3. Số điện thoại:
4. Điện thoại di động hiện tại bạn đã sử dụng: Tên thương hiệu và kiểu máy (tùy chọn)
5. Bạn mua điện thoại này ở đâu? (tùy chọn)
6. Bạn có dự định mua điện thoại trong vòng 3 tháng tới (không bắt buộc)
7. Khi mua điện thoại, tính năng nào là quan trọng nhất đối với bạn? (không bắt buộc)
2. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?
Huawei sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp thông tin về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi mới nhất. Điều này đòi hỏi chúng tôi cũng phải xử lý dữ liệu để hỗ trợ khách hàng, liên lạc với khách hàng, nhận dạng khách hàng, nội địa hóa dịch vụ.
Ngoài ra, Huawei sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây dựa trên những lợi ích hợp pháp:
-Truyền thông: chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để truyền đạt các cập nhật sản phẩm và quảng cáo mới nhất. Huawei sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp thông tin về tin tức và sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và cập nhật thông tin truyền thông từ Huawei cho bạn.
-Cá nhân hóa dịch vụ: chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng qua điện thoại hoặc tin nhắn.
3. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?
Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn khoảng thời gian theo yêu cầu của pháp luật và các quy định cho các mục đích được nêu trong Tuyên bố này.
Sau khi giai đoạn này kết thúc, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi luật pháp và quy định yêu cầu.
4. Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu của bạn không?
Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp bên thứ ba, ngoại trừ nhà cung cấp đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin với Huawei.
5. Quyền và lựa chọn của bạn là gì?
Quyền Miêu tả
Xóa dữ liệu Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để xóa dữ liệu
Điều chỉnh dữ liệu Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để điều chỉnh dữ liệu
Mọi nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo: https://consumer.huawei.com/vn/legal/privacy-questions/
6. Cách thức liên hệ với chúng tôi?
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về quyền của mình với tư cách là chủ dữ liệu hoặc việc xử lý dữ liệu cá nhân của Huawei, vui lòng liên hệ với Bộ phận bảo vệ dữ liệu của chúng tôi: https://consumer.huawei.com/vn/legal/privacy-questions/
7. Chúng tôi sẽ cập nhật Tuyên bố này như thế nào?
Nếu Huawei thay đổi cách xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hệ thống sẽ thông báo trước cho bạn về những thay đổi có liên quan thông qua các phương pháp thích hợp, chẳng hạn như email, thông báo trên trang web để bạn biết về những thay đổi này trong thời gian sớm nhất.
Cập nhật mới nhất: 10/03/2019