HUAWEI Preorder

HUAWEI Mate 20 Pro
HUAWEI Mate 20 Pro
HUAWEI Experience Store
HUAWEI Experience Store
Phiếu mua hàng 1.000.000 đồng
Chương trình áp dụng từ 17/10 - 22/10/2018
2018-10-16
Thế Giới Di Động
Thế Giới Di Động
Phiếu mua hàng 1.000.000 đồng
Chương trình áp dụng từ 17/10 - 22/10/2018
2018-3-30
FPT
FPT
Phiếu mua hàng 1.000.000 đồng
Chương trình áp dụng từ 17/10 - 22/10/2018
2018-10-16
CellphoneS
CellphoneS
Phiếu mua hàng 1.000.000 đồng
Chương trình áp dụng từ 17/10 - 22/10/2018
2018-10-16
Viễn Thông A
Viễn Thông A
Phiếu mua hàng 1.000.000 đồng
Chương trình áp dụng từ 17/10 - 22/10/2018
2018-10-16
Viettel Store
Viettel Store
Phiếu mua hàng 1.000.000 đồng
Chương trình áp dụng từ 17/10 - 22/10/2018
2018-10-16
*Lưu ý: Bạn sẽ được chuyển đến website của các kênh phân phối có chương trình Đặt Gạch sản phẩm Mate 20 | Mate 20 Pro. Huawei.com không chịu trách nhiệm đối với nội dung hiển thị trên các trang website này.