HUAWEI Preorder

HUAWEI Mate 20 Pro
HUAWEI Mate 20 Pro
HUAWEI Experience Store
HUAWEI Experience Store
HUAWEI Mate 20 : Bộ quà 7.500.000đ gồm Đồng hồ HUAWEI WATCH 2, Ốp lưng nắp gập
HUAWEI Mate 20 Pro : Bộ quà 10.000.000đ gồm HUAWEI WATCH 2, Đế Sạc không dây, Ốp lưng nắp gập<>Chương trình áp dụng từ 23/10 - 03/11/2018
2018-10-23
Thế Giới Di Động
Thế Giới Di Động
HUAWEI Mate 20 : Bộ quà 7.500.000đ gồm Đồng hồ HUAWEI WATCH 2, Ốp lưng nắp gập
HUAWEI Mate 20 Pro : Bộ quà 10.000.000đ gồm HUAWEI WATCH 2, Đế Sạc không dây, Ốp lưng nắp gập<>Chương trình áp dụng từ 23/10 - 03/11/2018
2018-10-23
FPT
FPT
HUAWEI Mate 20 : Bộ quà 7.500.000đ gồm Đồng hồ HUAWEI WATCH 2, Ốp lưng nắp gập
HUAWEI Mate 20 Pro : Bộ quà 10.000.000đ gồm HUAWEI WATCH 2, Đế Sạc không dây, Ốp lưng nắp gập<>Chương trình áp dụng từ 23/10 - 03/11/2018
2018-10-23
CellphoneS
CellphoneS
HUAWEI Mate 20 : Bộ quà 7.500.000đ gồm Đồng hồ HUAWEI WATCH 2, Ốp lưng nắp gập
HUAWEI Mate 20 Pro : Bộ quà 10.000.000đ gồm HUAWEI WATCH 2, Đế Sạc không dây, Ốp lưng nắp gập<>Chương trình áp dụng từ 23/10 - 03/11/2018
2018-10-23
Viễn Thông A
Viễn Thông A
HUAWEI Mate 20 : Bộ quà 7.500.000đ gồm Đồng hồ HUAWEI WATCH 2, Ốp lưng nắp gập
HUAWEI Mate 20 Pro : Bộ quà 10.000.000đ gồm HUAWEI WATCH 2, Đế Sạc không dây, Ốp lưng nắp gập<>Chương trình áp dụng từ 23/10 - 03/11/2018
2018-10-23
Viettel Store
Viettel Store
HUAWEI Mate 20 : Bộ quà 7.500.000đ gồm Đồng hồ HUAWEI WATCH 2, Ốp lưng nắp gập
HUAWEI Mate 20 Pro : Bộ quà 10.000.000đ gồm HUAWEI WATCH 2, Đế Sạc không dây, Ốp lưng nắp gập<>Chương trình áp dụng từ 23/10 - 03/11/2018
2018-10-23
TIKI
TIKI
HUAWEI Mate 20 : Bộ quà 7.500.000đ gồm Đồng hồ HUAWEI WATCH 2, Ốp lưng nắp gập
HUAWEI Mate 20 Pro : Bộ quà 10,000,000đ gồm HUAWEI WATCH 2, Đế Sạc không dây, Ốp lưng nắp gập<>Chương trình áp dụng từ 23/10 - 03/11/2018
2018-10-23
*Lưu ý: Bạn sẽ được chuyển đến website của các kênh phân phối có chương trình Đặt Gạch sản phẩm HUAWEI Mate 20 | HUAWEI Mate 20 Pro. Huawei.com không chịu trách nhiệm đối với nội dung hiển thị trên các trang website này.