Tháng 10

Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất của Internet Explore hoặc sử dụng trình duyệt khác.

Chúng tôi sẽ phát hành bản cập nhật bảo mật hàng tháng cho những model quan trọng nhất. Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản vá của Google.

Cập nhật bảo mật này bao gồm CVE đã được thông báo trong bản tin bảo mật Android tháng 10 năm 2018.

Nghiêm trọng:CVE-2017-13283,CVE-2018-9473,CVE-2018-9476,CVE-2018-9490,CVE-2018-9497,CVE-2018-9498,CVE-2018-9504

Cao:CVE-2018-9491,CVE-2018-9492,CVE-2018-9493,CVE-2018-9499,CVE-2018-9501,CVE-2018-9502,CVE-2018-9503,CVE-2018-9505,CVE-2018-9506,CVE-2018-9507,CVE-2018-9508,CVE-2018-9509,CVE-2018-9510

Trung bình:CVE-2018-9452

Thấp: không có

Đã bao gồm trong các bản cập nhật trước:CVE-2017-13322,CVE-2017-15825,CVE-2017-18146,CVE-2017-18301,CVE-2017-18312,CVE-2017-8261,CVE-2018-11261,CVE-2018-11285,CVE-2018-11816,CVE-2018-5866,CVE-2018-5876,CVE-2018-5882,CVE-2018-9376,CVE-2018-9434,CVE-2018-9447,CVE-2018-9468

※Để có thêm thông tin về các bản vá bảo mật của Google, vui lòng tham khảo các bản tin bảo mật Android(https://source.android.com/security/bulletin).

Liên lạc với chúng tôi

Hỗ trợ qua đường dây nóng

 • Đường dây nóng

Trợ giúp trực tuyến

 • Hỗ trợ trực tuyến

  Thời gian làm việc từ 09:00 – 18:00 (Thứ 2 – chủ nhật)

 • Phản hồi qua email

Hỗ trợ ngoại tuyến

Liên lạc với chúng tôi

Bạn có hài lòng với trải nghiệm trên Website của HUAWEI không?
Bạn có hài lòng với trải nghiệm trên Website của HUAWEI không?
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
0: Hoàn toàn không hài lòng Xin hãy chấm điểm cho trải nghiệm của bạn 10: Rất hài lòng
Vui lòng nhập mã xác minh chính xác
Gửi đi