Thông báo về Lỗ hổng Bảo mật của Thiết bị Huawei
Huawei phát hành bản vá lỗi bảo mật cho các model chủ đạo. Tất cả model bị ảnh hưởng sẽ nhận được bản vá lỗi bảo mật trong vòng ba tháng.
Danh sách cập nhật
2018
 • HWPSIRT-2018-08158: Lỗ hổng bảo mật liên quan đến mã xác minh SMS thông minh trên các thiết bị Huawei

  Mức độ nghiêm trọng

  Trung bình

  Ảnh hưởng

  Thông tin quyền riêng tư trên các thiết bị Huawei có thể bị tiết lộ do các lỗ hổng bảo mật.

  Sản phẩm bị ảnh hưởng

  Mate 10,Mate 10 Pro,P20,P20 Plus,Mate RS,Mate 20,Mate20 pro,Mate20 X

  Phiên bản đã sửa lỗi

  ALP-AL00B 9.0.0.125(C00E81R2P20T8); ALP-TL00B 9.0.0.125(C01E81R1P20T8); BLA-AL00B 9.0.0.125(C00E83R2P15T8); BLA-TL00B 9.0.0.125(C01E83R1P15T8); Emily-AL00A 9.0.0.125(C00E76R1P21T8); Emily-TL00B 9.0.0.125(C01E76R1P21T8); Charlotte-AL01B 9.0.0.125(C00E51R1P15T8); Charlotte-TL01B 9.0.0.125(C01E51R1P15T8); NEO-AL00 9.0.0.125(C786E81R1P13T8); Hima-AL00B 9.0.0.136(C00E130R1P21); Hima-L29CA 9.0.0.126(C605E10R1P16); Hima-TL00B 9.0.0.136(C01E135R1P21); Laya-AL00C 9.0.0.137(C00E130R1P20); Laya-AL00EP 9.0.0.137(C786E135R1P20); Laya-L09C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L09C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.128(C635E12R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C636E10R1P17); Laya-L29C 9.0.0.126(C605E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C185E10R1P16); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-L29C 9.0.0.126(C10E10R1P18); Laya-TL00C 9.0.0.137(C01E135R1P20); Ever-AL00B-CUST 9.0.0.130(C00); Ever-L29B 9.0.0.132(C432E3R1P12); Ever-L29B 9.0.0.127(C636E3R1P11); Ever-TL00B-CUST 9.0.0.135(C01)