Dịch vụ hẹn trước

 • Bước 1 Vui lòng chọn sản phẩm

  Bước 2 Hãy chọn nhà cung cấp mạng

  Bước 2 Hãy chọn loại dịch vụ

  Bước 3 Vui lòng chọn trung tâm bảo hành

  Tìm kiếm
 • Bước 4 Hãy chọn ngày hẹn Lưu ý: Trung tâm bảo hành sẽ đóng cửa vào ngày lễ, tết và chủ nhật. Dịch vụ hẹn trước sẽ không hỗ trợ những ngày này

   Bước 5 Hãy chọn thời gian hẹn

   • Bước 6 Chi tiết lỗi

     Bước 7Thông tin cá nhân

     * Họ
     * Tên hợp lệ:
     * Số điện thoại di động:
     Số điện thoại bàn:
     Số fax:
     * Email:
     * IMEI:
     * Mã xác nhận:

     nhắc nhở

     1. Nhập *#06# trên điện thoại để truy vấn tương ứng với IMEI / MEID.

     2. Bạn có thể nhận được số IMEI / MEID / MAC / SN từ giftbox hay nhãn hiệu của điện thoại.

     3. Để bảo về quyền riêng tư của quý khách, xin quý khách vui lòng sao lưu tất cả dữ liệu, phần mềm và xóa chúng khỏi thiết bị. Trong trường hợp quý khách không xóa hết những dữ liệu trên, nghĩa là quý khách đồng ý cho chúng tôi truy cập vào thông tin cá nhân của quý khách cho mục đích sửa chữa, kiểm tra. Quý khách cũng cần phải tháo sim điện thoại, thẻ nhớ khỏi thiết bị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát hay thất thoát dữ liệu, phần mềm.

     Yêu cầu của bạn đã hoàn tất. Hãy đảm bảo rằng tất cả thông tin chính xác, bạn không thể chỉnh sửa sau khi gửi đi.